Translations by Elian Myftiu

Elian Myftiu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
5.
Mines
2013-04-11
Minat
11.
The theme to use
2015-07-20
Tema për përdorim
13.
Use the unknown flag
2013-04-11
Përdor flamurin e panjohur
14.
Set to true to be able to mark squares as unknown.
2013-04-11
Aktivizoje për të bërë të mundur shënimin e katrorëve si të panjohur.
34.
_Pause
2013-04-11
_Pezullo
38.
Paused
2013-04-11
E pezulluar
43.
_Scores
2013-04-11
_Rezultatet
47.
_Help
2013-04-11
_Ndihmë
51.
_New Game
2013-04-11
Lojë e _Re
52.
_Contents
2014-07-03
_Përmbajtja
55.
Custom
2013-12-17
E personalizuar
64.
Main game:
2013-04-11
Loja kryesore:
65.
Score:
2013-04-11
Pikët:
66.
Resizing and SVG support:
2013-04-11
Duke rizmadhuar dhe suport SVG:
68.
translator-credits
2013-04-11
Elian Myftiu <elian@alblinux.net>