Translations by Ask Hjorth Larsen

Ask Hjorth Larsen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 63 results
1.
GNOME Mines
2014-07-03
GNOME Minestryger
2.
Clear hidden mines from a minefield
2013-04-11
Ryd skjulte miner fra et minefelt
5.
Mines
2013-04-11
Minestryger
7.
minesweeper;
2013-04-11
minestryger;
8.
Small board
2015-07-20
Lille bræt
9.
Medium board
2015-07-20
Mellemstort bræt
10.
Big board
2015-07-20
Stort bræt
11.
The theme to use
2015-07-20
Temaet, der skal bruges
12.
The title of the tile theme to use.
2015-07-20
Titlen på felttemaet, der skal bruges.
13.
Use the unknown flag
2013-04-11
Benyt ukendt-flaget
14.
Set to true to be able to mark squares as unknown.
2013-04-11
Sæt til "true" for at kunne angive kvadrater som ukendte.
15.
Warning about too many flags
2013-04-11
Advarsel om for mange flag
16.
Set to true to enable warning icons when too many flags are placed next to a numbered tile.
2014-07-03
Sæt til "true" for at aktivere advarselsikoner når der er placeret for mange flag ved siden af et nummereret felt.
17.
Enable automatic placing of flags
2013-04-11
Aktivér automatisk placering af flag
18.
Set to true to automatically flag squares as mined when enough squares are revealed
2013-04-11
Sæt til sand for automatisk at sætte flag på felter, når tilstrækkeligt mange felter er afsløret
21.
Number of columns in a custom game
2013-04-11
Antal kolonner i et brugertilpasset spil
22.
Number of rows in a custom game
2013-04-11
Antal rækker i et brugertilpasset spil
23.
The number of mines in a custom game
2013-04-11
Antallet af miner i et brugertilpasset spil
24.
Board size
2013-04-11
Brætstørrelse
25.
Size of the board (0-2 = small-large, 3=custom)
2013-04-11
Brætstørrelse (0-2 = lille-stor, 3 = brugertilpasset)
26.
Width of the window in pixels
2013-04-11
Bredden af vinduet i billedpunkter
27.
Height of the window in pixels
2013-04-11
Højden af vinduet i billedpunkter
28.
true if the window is maximized
2013-04-11
sand hvis vinduet er maksimeret
29.
_Width
2015-01-09
_Bredde
30.
_Height
2015-01-09
_Højde
31.
Percent _mines
2015-01-09
Procent _miner
32.
_Cancel
2014-07-03
_Annullér
33.
_Play Game
2013-04-11
Start _spil
34.
_Pause
2013-04-11
_Pause
35.
Change _Difficulty
2015-01-09
Ændr _sværhedsgrad
36.
_Best Times
2015-01-09
_Bedste tider
37.
_Play Again
2015-01-09
_Nyt spil
38.
Paused
2013-04-11
Pause
39.
Print release version and exit
2015-07-20
Udskriv versionsinformation og afslut
40.
Small game
2015-07-20
Lille spil
41.
Medium game
2015-07-20
Mellemstort spil
42.
Big game
2015-07-20
Stort spil
43.
_Scores
2013-04-11
_Resultater
44.
A_ppearance
2015-07-20
_Udseende
45.
_Show Warnings
2015-01-09
_Vis advarsler
46.
_Use Question Flags
2015-01-09
_Brug flag med spørgsmålstegn
47.
_Help
2013-04-11
_Hjælp
48.
_About
2013-04-11
_Om
49.
_Quit
2013-04-11
_Afslut
50.
_Mines
2015-01-09
_Minestryger
51.
_New Game
2013-04-11
_Nyt spil
52.
_Contents
2014-07-03
_Indhold
55.
Custom
2013-12-17
Selvvalgt
56.
<b>%d</b> mine
<b>%d</b> mines
2013-04-11
<b>%d</b> mine
<b>%d</b> miner
57.
Do you want to start a new game?
2013-04-11
Vil du starte et nyt spil?