Translations by Elxan İsmayılov

Elxan İsmayılov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
5.
Mines
2013-04-11
Minalar
13.
Use the unknown flag
2013-04-11
Namə'lum bayrağını işlət
14.
Set to true to be able to mark squares as unknown.
2013-04-11
Kvadratları namə'lum olaraq işarələyə bilmək üçün bunu seçin.
38.
Paused
2013-04-11
Fasilədə
47.
_Help
2013-04-11
_Yardım
55.
Custom
2013-12-17
Xüsusi
64.
Main game:
2013-04-11
Əsas oyun:
65.
Score:
2013-04-11
Xal:
68.
translator-credits
2013-04-11
Mətin Əmirov <metin@karegen.com> Tərcümə işləri üzrə yazışma siyahısı ünvanımız: <translation-team-az@lists.sourceforge.net>