Translations by Clytie Siddall

Clytie Siddall has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 62 results
11.
Colors
2007-03-03
Màu sắc
15.
Home
2007-08-11
Nhà
18.
_Select
2006-03-18
_Chọn
21.
No Desktop Background
2009-03-04
Không có nền màn hình
23.
Background
2007-03-03
Ảnh nền
68.
All files
2007-08-11
Mọi tập tin
76.
_Save
2006-03-18
_Lưu
180.
%l:%M %p
2008-04-11
%l:%M %p
235.
On
2009-03-04
Bật
236.
Off
2008-10-12
Tắt
238.
Could not get screen information
2009-03-04
Không thể lấy thông tin về màn hình
255.
Unknown
2008-08-22
Không rõ
2006-03-18
Không biết
2006-03-18
Không biết
339.
Search
2006-03-18
Tìm kiếm
349.
System
2006-03-18
Hệ thống
361.
Custom Shortcuts
2008-08-22
Lối tắt tự chọn
362.
Disabled
2006-03-18
Tắt
376.
Keyboard
2006-03-18
Bàn phím
380.
Keyboard Shortcuts
2008-01-15
Phím tắt
2006-03-18
Lối tắt bàn phím
2006-03-18
Lối tắt bàn phím
2006-03-18
Lối tắt bàn phím
388.
Shortcut
2006-03-18
Phím tắt
390.
None
2007-09-09
Không có
401.
General
2008-01-30
Chung
404.
Left
2007-08-11
Trái
405.
Right
2007-08-11
Phải
406.
Mouse
2006-03-18
Chuột
507.
Address
2006-04-11
Địa chỉ
2006-03-18
Đị_a chỉ
527.
_Open
2006-03-18
_Mở
569.
Network Proxy
2006-03-18
Ủy nhiệm mạng
624.
Not connected
2006-08-25
Chưa kết nối
831.
Devices
2006-08-25
Thiết bị
877.
_Authenticate
2006-08-25
_Xác thực
1096.
Other
2007-03-03
Khác
1128.
_Password:
2006-03-18
_Mật khẩu:
1136.
Sound
2006-03-18
Âm thanh
1174.
Sound Preferences
2006-03-18
Tùy thích âm thanh
1175.
Testing event sound
2008-10-12
Thử nghiệm âm thanh
1176.
Default
2006-03-18
Mặc định
1180.
Test
2006-08-25
Thử
1182.
Custom
2006-03-18
Tự chọn
1196.
Name:
2009-01-06
Tên:
1274.
Repeat keys speed
2006-03-18
Tốc độ gõ lại cùng phím
1282.
Beep when a _modifier key is pressed
2008-01-30
Kêu bíp khi phím _biến đổi được nhấn
1289.
Beep when a key is pr_essed
2008-01-30
Kêu bíp kh_i phím được nhấn
1307.
D_elay:
2008-01-30
T_rễ:
1374.
Enable Fingerprint Login
2009-03-04
Bật Đăng nhập Vân tay