Translations by Marv-CZ

Marv-CZ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1377 results
~
Turn off Bluetooth to save power.
2018-03-19
Vypněte Bluetooth, když chcete šetřit energii.
~
Turn off Wi-Fi to save power.
2017-09-08
Vypněte Wi-Fi, když chcete šetřit energii.
~
Go back to the overview
2017-06-17
Vrátit se zpět na přehled
~
Turn off Wi-Fi to save power.
2015-11-10
Vypnout Wi-Fi, aby se šetřila energie.
~
Turn off mobile broadband (3G, 4G, LTE, etc.) to save power.
2015-11-10
Vypnout mobilní širokopásmová zařízení (3G, 4G, LTE atd.), aby se šetřila energie.
~
_Verify New Password
2014-09-30
O_věřit nové heslo
~
Passwords do not match.
2014-09-30
Hesla si neodpovídají.
~
reset
2014-05-29
resetovat
~
hardware
2014-05-29
hardware
~
My Home Network
2014-05-29
Má domácí síť
~
United Kingdom
2014-05-29
Spojené království
~
English (United Kingdom)
2014-05-29
Angličtina (Spojené království)
~
Show the overview
2011-05-21
Zobrazit přehled
1.
_Background
2017-06-17
_Pozadí
2.
Changes throughout the day
2011-05-21
Měnit v průběhu dne
3.
_Lock Screen
2018-10-03
U_zamknutá obrazovka
2017-06-17
_Zamykací obrazovka
10.
Wallpapers
2011-05-21
Tapety
14.
No Pictures Found
2014-09-30
Nenalezen žádný obrázek
15.
Home
2014-05-29
Domů
16.
You can add images to your %s folder and they will show up here
2014-09-30
Můžete obrázky přidat do své složky %s a potom se zde objeví
17.
_Cancel
2011-05-21
_Zrušit
20.
%d × %d
2011-05-21
%d × %d
22.
Current background
2011-05-21
Aktuální pozadí
24.
Change your background image to a wallpaper or photo
2014-05-29
Změnit obrázek na pozadí na tapetu nebo fotografii
25.
preferences-desktop-wallpaper
2018-05-30
preferences-desktop-wallpaper
27.
Turn Off Airplane Mode
2015-11-10
Vypnout režim „letadlo“
28.
No Bluetooth Found
2015-11-10
Nebyl nalezeno žádné Bluetooth
29.
Plug in a dongle to use Bluetooth.
2015-11-10
Připojte adaptér, aby šlo používat Bluetooth.
30.
Bluetooth Turned Off
2015-11-10
Bluetooth vypnuto
31.
Turn on to connect devices and receive file transfers.
2020-09-15
Zapněte jej, aby se připojila zařízení a mohly přenášet soubory.
2019-10-08
Zapnout, aby se připojila zařízení a mohly přenášet soubory.
2015-11-10
Zapnout, aby se připojila zařízení a obdržela přenosy souborů.
32.
Airplane Mode is on
2015-11-10
Režim „letadlo“ je zapnutý
33.
Bluetooth is disabled when airplane mode is on.
2015-11-10
Když je zapnutý režim „letadlo“, je Bluetooth zakázané.
34.
Hardware Airplane Mode is on
2015-11-10
Hardwarový režim „letadlo“ je zapnutý
35.
Turn off the Airplane mode switch to enable Bluetooth.
2015-11-10
Vypněte přepínač režimu „letadlo“, aby se povolilo Bluetooth.
36.
Bluetooth
2011-05-21
Bluetooth
37.
Turn Bluetooth on and off and connect your devices
2015-11-10
Zapnout a vypnout Bluetooth a připojit se k zařízením
2014-05-29
Zapnout a vypnout bluetooth a připojit se k zařízením
38.
bluetooth
2018-05-30
bluetooth
39.
share;sharing;bluetooth;obex;
2015-11-10
sdílet;sdílení;bluetooth;obex;
40.
Place your calibration device over the square and press “Start”
2017-06-17
Umístěte kalibrační zařízení na čtverec a zmáčkněte „Začít“
41.
Move your calibration device to the calibrate position and press “Continue”
2017-06-17
Posuňte kalibrační zařízení do kalibrační pozice a zmáčkněte „Pokračovat“
42.
Move your calibration device to the surface position and press “Continue”
2017-06-17
Posuňte kalibrační zařízení do pozice na povrchu a zmáčkněte „Pokračovat“
43.
Shut the laptop lid
2014-05-29
Zavřete víko notebooku
44.
An internal error occurred that could not be recovered.
2014-05-29
Došlo k vnitřní chybě, z které už se nelze obnovit.
45.
Tools required for calibration are not installed.
2014-05-29
Nástroje vyžadované pro kalibraci nejsou nainstalované.
46.
The profile could not be generated.
2014-05-29
Profil nemohl být vygenerován.
47.
The target whitepoint was not obtainable.
2014-05-29
Cílový bílý bod nebyl dosažitelný.