Translations by Pau Iranzo

Pau Iranzo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 137 results
~
_Verify New Password
2014-10-01
_Verifica la contrasenya nova
~
Passwords do not match.
2014-10-01
Les contrasenyes no coincideixen.
14.
No Pictures Found
2014-10-01
No s'ha trobat cap imatge
16.
You can add images to your %s folder and they will show up here
2014-10-01
Podeu afegir imatges a la carpeta %s i apareixeran aquí
70.
Failed to upload file: %s
2014-10-01
No s'ha pogut pujar el fitxer: %s
71.
The profile has been uploaded to:
2014-10-01
S'ha actualitzat el perfil a:
72.
Write down this URL.
2014-10-01
Apunteu aquest URL.
73.
Restart this computer and boot your normal operating system.
2014-10-01
Reinicieu l'ordinador i arrenqueu el vostre sistema operatiu normal.
74.
Type the URL into your browser to download and install the profile.
2014-10-01
Escriviu l'URL al navegador web per baixar i instal·lar el perfil.
76.
_Save
2014-10-01
De_sa
116.
Copy profile
2014-10-01
Copia el perfil
117.
Requires writable media
2014-10-01
Requereix un suport al que s'hi pugui escriure
118.
Upload profile
2014-10-01
Puja el perfil
119.
Requires Internet connection
2014-10-01
Requereix connexió a Internet
143.
LCD (CCFL backlight)
2014-10-01
LCD (retroil·luminació CCFL)
144.
LCD (RGB LED backlight)
2014-10-01
LCD (retroil·luminació RGB LED)
145.
LCD (white LED backlight)
2014-10-01
LCD (retroil·luminació de LED blanc)
146.
Wide gamut LCD (CCFL backlight)
2014-10-01
LCD de gama àmplia (retroil·luminació CCFL)
147.
Wide gamut LCD (RGB LED backlight)
2014-10-01
LCD de gama àmplia (retroil·luminació de LED RGB)
169.
%b %e
2014-10-01
%b %e
170.
%b %e, %Y
2014-10-01
%b %e, %Y
175.
%e %B %Y, %l:%M %p
2014-10-01
%e de %B del %Y a les %l:%M %p
176.
%e %B %Y, %R
2014-10-01
%e de %B de %Y a les %R
179.
UTC%:::z
2014-10-01
UTC%:::z
180.
%l:%M %p
2014-10-01
%l∶%M %p
181.
%R
2014-10-01
%R
196.
Hour
2014-10-01
Hora
197.
2014-10-01
:
198.
Minute
2014-10-01
Minut
199.
Time Zone
2014-10-01
Fus horari
200.
Search for a city
2014-10-01
Cerqueu una ciutat
201.
Automatic _Date & Time
2014-10-01
_Data i hora automàtiques
202.
Requires internet access
2014-10-01
Requereix accés a Internet
203.
Automatic Time _Zone
2014-10-01
_Fus horari automàtic
204.
Date & _Time
2014-10-01
Data i _hora
206.
Time _Format
2014-10-01
_Format del temps
208.
AM / PM
2014-10-01
AM / PM
228.
Mirror
2014-10-01
Mirall
306.
Check for updates
2014-10-01
Comprova si hi ha actualitzacions
348.
Record a short screencast
2014-10-01
Enregistra un screencast curt
400.
Trackpad;Pointer;Click;Tap;Double;Button;Trackball;Scroll;
2014-10-01
Ratolí tàctil;Punter;Clic;Toc;Doble;Botó;Ratolí de bola;Desplaça;
756.
Other
2014-10-01
Altres
763.
Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;Online;Chat;Calendar;Mail;Contact;ownCloud;Kerberos;IMAP;SMTP;Pocket;ReadItLater;
2014-10-01
Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;En línia;Xat;Calendari;Correu;Contacte;ownCloud;Kerberos;IMAP;SMTP;Pocket;ReadItLater;
810.
_Screen brightness
2014-10-01
Brillantor de la _pantalla
812.
_Keyboard brightness
2014-10-01
Brillantor del _teclat
813.
_Dim screen when inactive
2014-10-01
_Atenua la pantalla quan estigui inactiva
814.
_Blank screen
2014-10-01
Pantalla en _blanc
817.
_Mobile broadband
2014-10-01
Banda ample _mòbil
828.
_Automatic suspend
2014-10-01
_Atura temporalment automàticament
875.
A_uthenticate
2014-10-01
A_utentica