Translations by Jordi Mas

Jordi Mas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 428 results
~
Go back to the overview
2017-06-17
Torna a la visió general
~
Turn off Wi-Fi to save power.
2017-06-17
Desactiveu la Wifi per estalviar energia.
~
Turn off mobile broadband (3G, 4G, LTE, etc.) to save power.
2017-06-17
Desactiveu la banda ampla mòbil (3G, 4G, WiMax, etc.) per estalviar energia.
1.
_Background
2017-06-17
_Fons
3.
_Lock Screen
2017-06-17
_Pantalla de bloqueig
27.
Turn Off Airplane Mode
2015-11-10
Desactiveu el mode d'avió
28.
No Bluetooth Found
2015-11-10
No s'ha trobat el Bluetooth
29.
Plug in a dongle to use Bluetooth.
2015-11-10
Connecteu una motxilla per a usar Bluetooth.
30.
Bluetooth Turned Off
2015-11-10
Bluetooth desactivat
31.
Turn on to connect devices and receive file transfers.
2015-11-10
Activeu-lo per connectar dispositius i rebre transferències de fitxers.
32.
Airplane Mode is on
2015-11-10
El mode d'avió està activat
33.
Bluetooth is disabled when airplane mode is on.
2015-11-10
El Bluetooth està inhabilitat quan el mode d'avió està activat.
34.
Hardware Airplane Mode is on
2015-11-10
El mode d'avió del maquinari està activat
35.
Turn off the Airplane mode switch to enable Bluetooth.
2015-11-10
Desactiveu el mode d'avió per a habilitar el Bluetooth.
39.
share;sharing;bluetooth;obex;
2015-11-10
comparteix;compartició;bluetooth;obex;
40.
Place your calibration device over the square and press “Start”
2017-06-17
Col·loqueu el dispositiu de calibratge sobre el quadre i premeu «Inicia».
41.
Move your calibration device to the calibrate position and press “Continue”
2017-06-17
Moveu el dispositiu de calibratge a la posició de calibratge i premeu «Continua».
42.
Move your calibration device to the surface position and press “Continue”
2017-06-17
Moveu el dispositiu de calibratge a la posició de la superfície i premeu «Continua».
94.
_Start
2017-06-17
_Inicia
95.
_Resume
2017-06-17
_Continua
99.
You will not be able to use your computer while calibration takes place.
2017-06-17
No podreu utilitzar l'ordinador mentre es faci el calibratge.
117.
Requires writable media
2015-11-10
Requereix un suport al qual s'hi pugui escriure
122.
Add Profile
2017-06-17
Afegeix un perfil
123.
_Import File…
2017-06-17
_Importa un fitxer…
129.
_Set for all users
2017-06-17
_Estableix per a tots els usuaris
131.
_Enable
2017-06-17
_Habilita
132.
_Add profile
2017-06-17
_Afegeix un perfil
133.
_Calibrate…
2017-06-17
_Calibra…
135.
_Remove profile
2017-06-17
_Suprimeix un perfil
136.
_View details
2017-06-17
_Mostra els detalls
137.
Unable to detect any devices that can be color managed
2015-11-10
No s'ha pogut detectar cap dispositiu en el qual s'hi pugui gestionar el color
146.
Wide gamut LCD (CCFL backlight)
2015-11-10
LCD de gamma àmplia (retroil·luminació CCFL)
147.
Wide gamut LCD (RGB LED backlight)
2015-11-10
LCD de gamma àmplia (retroil·luminació de LED RGB)
169.
%b %e
2015-08-19
%e de %b
170.
%b %e, %Y
2015-08-19
%e de %b, %Y
171.
Hotspot
2017-06-17
Punt d'accés Wi-Fi
205.
Time Z_one
2017-06-17
Fus h_orari
214.
Landscape
2017-09-08
Apaïsada
215.
Portrait Right
2017-09-08
Vertical dreta
216.
Portrait Left
2017-09-08
Vertical esquerra
217.
Landscape (flipped)
2017-09-08
Apaïsada (capgirada)
220.
Refresh Rate
2017-06-17
Freqüència de refresc
221.
Scale
2017-09-08
Redimensiona
222.
Adjust for TV
2017-06-17
Ajusta per a televisió
223.
Primary Display
2017-09-08
Pantalla primària
224.
Display Arrangement
2017-09-08
Disposició de les pantalles
225.
Drag displays to match your setup. The top bar is placed on the primary display.
2017-09-14
Arrossegueu les pantalles per configurar-les. La barra superior se situa a la pantalla primària.
2017-09-08
Arrossegueu les pantalles per configurar-les. La barra superior es situa a la pantalla primària.
226.
Display Mode
2017-09-08
Mode de pantalla
227.
Join Displays
2017-09-08
Uneix pantalles