Translations by Gil Forcada

Gil Forcada has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
177.
%s, %s
2015-01-06
%s, %s
178.
%s (%s)
2015-01-06
%s (%s)
182.
%s (%s)
2015-01-06
%s (%s)
533.
Export VPN connection
2015-01-06
Exporta la connexió VPN
676.
Choose a PAC file
2015-01-06
Trieu un fitxer PAC
691.
Choose a Certificate Authority certificate
2015-01-06
Trieu un certificat d'una autoritat de certificació
706.
Choose your personal certificate
2015-01-06
Trieu el vostre certificat personal
707.
Choose your private key
2015-01-06
Trieu la vostra clau privada
892.
JetDirect Printer
2015-01-06
Impressora JetDirect
893.
LPD Printer
2015-01-06
Impressora LPD
1034.
_Location Services
2015-01-06
Serveis d'_ubicació
1100.
No networks selected for sharing
2015-01-06
No hi ha cap xarxa seleccionada per compartir
1103.
Enabled
2015-01-06
Habilitat
1104.
Active
2015-01-06
Actiu
1114.
Networks
2015-01-06
Xarxes
1134.
Share music, photos and videos over the network.
2015-01-06
Compartiu música, fotografies i vídeos a través de la xarxa.
1135.
Folders
2015-01-06
Carpetes
1390.
Change Password
2015-01-06
Canvi de la contrasenya
1508.
The username is too long.
2015-01-06
El nom d'usuari és massa llarg.