Translations by Carles

Carles has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 123 results
~
Turn off Bluetooth to save power.
2018-03-19
Desactiveu el Bluetooth per estalviar energia.
25.
preferences-desktop-wallpaper
2018-05-30
preferences-desktop-wallpaper
38.
bluetooth
2019-04-06
bluetooth
2018-05-30
Bluetooth
55.
%s Scanner
2018-03-10
Escàner %s
103.
Select the sensor device you want to use for calibration.
2019-02-22
Seleccioneu el sensor que voleu utilitzar per al calibratge.
137.
Unable to detect any devices that can be color managed
2018-03-10
No s'ha pogut detectar cap dispositiu en el qual es pugui gestionar el color
161.
preferences-color
2018-05-30
preferences-color
169.
%b %e
2018-03-10
%e %b
170.
%b %e, %Y
2018-03-10
%e %b, %Y
175.
%e %B %Y, %l:%M %p
2018-03-10
%e %B de %Y a les %l:%M %p
176.
%e %B %Y, %R
2018-03-10
%e %B de %Y a les %R
206.
Time _Format
2019-02-22
_Format d'hora
210.
preferences-system-time
2018-05-30
preferences-system-time
222.
Adjust for TV
2019-03-06
Ajusta per televisió
232.
Changes Cannot be Applied
2018-08-03
No s'han aplicat els canvis
233.
This could be due to hardware limitations.
2018-08-03
Això pot ser degut a limitacions del maquinari.
253.
preferences-desktop-display
2018-05-30
preferences-desktop-display
269.
blank Blu-ray disc
2018-03-10
blank Blu-ray disc
282.
starred
2018-10-03
starred
2018-05-30
destacat
284.
About
2018-05-30
Quant a
286.
help-about
2018-05-30
help-about
290.
media-removable
2018-05-30
media-removable
378.
input-keyboard
2018-05-30
input-keyboard
399.
input-mouse
2018-05-30
input-mouse
408.
Double-click timeout
2018-03-10
Double-click timeout
435.
Airplane Mode On
2018-08-28
Mode d'avió activat
436.
Turn off to use Wi-Fi
2018-08-28
Desactiveu-lo per a utilitzar la Wifi.
486.
Restrict background data usage
2018-05-30
Limita les dades en segon pla
487.
Appropriate for connections that have data charges or limits.
2018-05-30
Adequat per a connexions que tenen càrrecs de dades o límits.
539.
network-workgroup
2018-05-30
network-workgroup
542.
network-wireless
2018-05-30
network-wireless
608.
Password
2018-05-30
Contrasenya
751.
preferences-system-notifications
2018-05-30
preferences-system-notifications
762.
goa-panel
2018-10-03
goa-panel
2018-05-30
goa-quadre
779.
Not charging
2019-02-22
No està carregant
793.
Gaming input device
2018-03-19
Dispositiu d'entrada de joc
802.
%d hour
%d hours
2018-08-03
%d hora
%d hores
803.
%d minute
%d minutes
2018-08-03
%d minut
%d minuts
804.
%d second
%d seconds
2018-08-03
%d segon
%d segons
805.
%s %s %s
2018-08-03
%s %s %s
806.
%s %s
2018-08-03
%s %s
807.
0 seconds
2018-08-03
0 segons
816.
Wi-Fi can be turned off to save power.
2018-08-28
La Wifi pot ser desactivada per estalviar energia.
818.
Mobile broadband (LTE, 4G, 3G, etc.) can be turned off to save power.
2018-08-28
La banda ampla mòbil (LTE, 4G, 3G, etc.) pot ser desactivada per a estalviar energia.
820.
Bluetooth can be turned off to save power.
2018-08-28
El Bluetooth pot ser desactivat per a estalviar energia.
834.
gnome-power-manager
2018-05-30
gnome-power-manager
837.
25 minutes
2018-05-30
25 minuts