Translations by Dimitri John Ledkov

Dimitri John Ledkov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 161 results
2.
Geary Development Team
2019-02-24
Echipa de dezvoltare Geary
4.
Geary is an email application built around conversations, for the GNOME 3 desktop. It allows you to read, find and send email with a straightforward, modern interface.
2019-02-24
Geary este o aplicație de email construită în jurul conversațiilor pentru desktopul GNOME 3. Vă permite să citiți, găsiți și trimite email-uri dintr-o interfață modernă și simplă.
5.
Conversations allow you to read a complete discussion without having to find and click from message to message.
2019-02-24
Conversațiile vă permit să citiți o discuție completă fără a trebui să căutați și să navigați de la mesaj la mesaj.
6.
Geary’s features include:
2019-02-24
Funcționalitățile lui Geary includ:
7.
Quick email account setup
2019-02-24
Configurare rapidă a contului de email
8.
Shows related messages together in conversations
2019-02-24
Arată mesajele înrudite în conversații
9.
Fast, full text and keyword search
2019-02-24
Căutare rapidă după un termen în tot textul
10.
Full-featured HTML and plain text message composer
2019-02-24
Compunător de mesaje text și HTML cu multiple funcționalități
11.
Desktop notification of new mail
2019-02-24
Notificări desktop pentru noile emailuri
12.
Compatible with GMail, Yahoo! Mail, Outlook.com and other IMAP servers
2019-02-24
Compatibil cu GMail, Yahoo! Mail, Outlook.com și alte servere IMAP
13.
Geary displaying a conversation
2019-02-24
Geary afișând o conversație
14.
Geary showing the rich text composer
2019-02-24
Geary afișând compunătorul de text bogat
15.
Email
2019-02-24
Email
17.
Mail;E-mail;IMAP;GMail;Yahoo;Hotmail;Outlook;
2019-02-24
Mesaje;Mail;E-mail;IMAP;GMail;Yahoo;Hotmail;Outlook;
55.
translator-credits
2019-02-24
CoolGoose <melipse AT gmail DOT com> Corneliu Dascălu <corneliu DOT dascalu AT gmail DOT com> Viorel-Cătălin Răpițeanu <rapiteanu DOT catalin AT gmail DOT com> Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2019
68.
Perform a graceful quit
2019-02-24
Efectuează o ieșire elegantă
73.
Unrecognized command line option “%s”
2019-02-24
Opțiune de linie de comandă nerecunoscută „%s”
108.
Toggle find bar
2019-02-24
Comută bara de căutare
124.
Unable to rebuild database for “%s”
2019-02-24
Nu s-a reușit reconstruirea bazei de date pentru „%s”
131.
Are you sure you want to open these attachments?
2019-02-24
Sigur doriți să deschideți aceste atașamente?
133.
Don’t _ask me again
2019-02-24
Nu întreb_a din nou
134.
A file named “%s” already exists. Do you want to replace it?
2019-02-24
Un fișier numit „%s” există deja. Doriți să-l înlocuiți?
135.
The file already exists in “%s”. Replacing it will overwrite its contents.
2019-02-24
Fișierul deja există în „%s”. Înlocuirea va suprascrie conținutul lui.
154.
Sending…
2019-02-24
Se trimite…
163.
_Print…
2019-02-24
Ti_părește…
167.
Link URL is not correctly formatted, e.g. http://example.com
2019-02-24
Legătura URL nu este formatată corect; ex. http://exemplu.ro
168.
Invalid link URL
2019-02-24
Legătură URL nevalidă
169.
Invalid email address
2019-02-24
Adresă de email nevalidă
181.
“%s” already attached for delivery.
2019-02-24
„%s” este deja atașat pentru trimitere.
183.
“%s” could not be found.
2019-02-24
„%s” nu a putut fi găsit.
184.
“%s” is a folder.
2019-02-24
„%s” este un dosar.
185.
“%s” is an empty file.
2019-02-24
„%s” este un fișier gol.
186.
“%s” could not be opened for reading.
2019-02-24
„%s” nu a putut fi deschis pentru citire.
195.
Images
2019-02-24
Imagini
196.
Remove this language from the preferred list
2019-02-24
Elimină această limbă de pe lista de preferate
197.
Add this language to the preferred list
2019-02-24
Adaugă această limbă la lista de preferate
200.
Unknown
2019-02-24
Necunoscut
201.
No sender
2019-02-24
Fără expeditor
202.
,
2019-02-24
,
203.
Image
2019-02-24
Imagine
204.
No conversations selected
2019-02-24
Nicio conversație selectată
205.
Selecting a conversation from the list will display it here
2019-02-24
Selectând o conversație din listă o va afișa aici
206.
Multiple conversations selected
2019-02-24
Conversații multiple selectate
207.
Choosing an action will apply to all selected conversations
2019-02-24
Alegând o acțiune se va aplica tuturor conversațiilor selectate
208.
No conversations found
2019-02-24
Nicio conversație în dosar
209.
This folder does not contain any conversations
2019-02-24
Acest dosar nu conține nicio conversație
210.
Your search returned no results, try refining your search terms
2019-02-24
Căutarea dumneavoastră nu a produs rezultate, încercați să îmbunătățiți termenii de căutare
215.
Selecting “Trust This Server” or “Always Trust This Server” may cause your username and password to be transmitted insecurely.
2019-02-24
Selectând „Am încredere în acest server” sau „Am încredere întotdeauna în acest server” poate cauza ca utilizatorul și parola să fie transmise în mod nesigur.
216.
Selecting “Don’t Trust This Server” will cause Geary not to access this server.
2019-02-24
Selectând „Nu am încredere în acest server” va cauza ca Geary să nu acceseze acest server.
218.
Selecting “Don’t Trust This Server” will cause Geary to stop accessing this account.
2019-02-24
Selectând „Nu am încredere în acest server” va cauza ca Geary să nu mai acceseze acest cont.