Translations by Rimas Kudelis

Rimas Kudelis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 147 results
~
Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's from a different gdk-pixbuf version?
2010-11-14
Paveikslėlių kelties modulis „%s“ neeksportuoja teisingos sąsajos; galbūt jis yra iš kitos „gdk-pixbuf“ versijos?
~
Couldn't recognize the image file format for file '%s'
2010-08-05
Nepavyko atpažinti paveikslėlio failo „%s“ formato
~
Couldn't decode image
2010-08-05
Nepavyko iškoduoti paveikslėlio
~
Failed to open '%s' for writing: %s
2010-08-05
Nepavyko atverti „%s“ įrašymui: %s
~
Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %s
2010-08-05
Saugant paveikslėlį nepavyko uždaryti „%s“, duomenys gali būti neišsaugoti: %s
~
Couldn't allocate memory for saving BMP file
2010-08-05
Nepavyko priskirti atminties BMP failui išsaugoti
~
Couldn't allocate memory for color profile
2010-08-05
Nepakako atminties spalvų profiliui
~
Failed to open file '%s': %s
2010-08-05
Nepavyko atverti failo „%s“: %s
~
Couldn't write to TIFF file
2010-08-05
Nepavyko įrašyti į TIFF failą
~
Couldn't load bitmap
2010-08-05
Nepavyko įkelti rastrinio paveikslėlio
~
Failed to load image '%s': %s
2010-08-05
Nepavyko įkelti paveikslėlio „%s“: %s
~
PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not allowed.
2010-08-05
PNG suspaudimo lygis turi būti reikšmė tarp 0 ir 9: reikšmė „%d“ yra neleistina.
~
JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed.
2010-08-05
JPEG kokybės reikšmė turi būti tarp 0 ir 100; reikšmė „%d“ yra neleistina.
~
Couldn't write to BMP file
2010-08-05
Nepavyko įrašyti į BMP failą
~
Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt animation file
2010-08-05
Nepavyko įkelti animacijos „%s“: nežinoma priežastis, tikriausiai sugadintas failas
~
Couldn't allocate memory for stream
2010-08-05
Nepavyko rezervuoti atminties srautui
~
Couldn't save
2010-08-05
Nepavyko išsaugoti
~
Couldn't load metafile
2010-08-05
Nepavyko įkelti metafailo
~
TIFF compression doesn't refer to a valid codec.
2010-08-05
TIFF glaudinimas nurodo nežinomą kodeką.
~
PNM loader expected to find an integer, but didn't
2010-08-05
PNM apdorojimui reikėjo sveikų skaičių, tačiau jie nebuvo rasti
~
PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not be parsed.
2010-08-05
PNG suspaudimo lygis turi būti reikšmė tarp 0 ir 9: reikšmės „%s“ nesuprasta.
~
Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, but didn't give a reason for the failure
2010-08-05
Vidinė klaida: Paveikslėlių įkėlimo moduliui „%s“ nepavyko užbaigti, operacijos, tačiau nebuvo išvestas joks klaidos pranešimas
~
Couldn't allocate memory to buffer image data
2010-08-05
Nepavyko rezervuoti atminties paveikslėlio duomenims
~
Incremental loading of image type '%s' is not supported
2010-08-05
Laipsniškas apdorojimas piešinių, kurių tipas yra „%s“, yra nepalaikomas
~
Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file
2010-08-05
Nepavyko įkelti paveikslėlio „%s“: nežinoma priežastis, tikriausiai sugadintas failas
~
Image file '%s' contains no data
2010-08-05
Paveikslėlio faile „%s“ nėra duomenų
~
Image type '%s' is not supported
2010-08-05
Paveikslėlio tipas „%s“ nepalaikomas
~
JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be parsed.
2010-08-05
JPEG kokybės reikšmė turi būti tarp 0 ir 100, reikšmės „%s“ nepavyko apdoroti.
~
Couldn't allocate memory for loading JPEG file
2010-08-05
Nepakako atminties įkelti JPEG failą
23.
Unable to load image-loading module: %s: %s
2010-08-05
Nepavyko įkelti paveikslėlių kelties modulio: %s: %s
27.
Unrecognized image file format
2010-08-05
Neatpažintas paveikslėlio failo formatas
29.
Error writing to image file: %s
2010-08-05
Klaida rašant į paveikslėlio failą: %s
30.
This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s
2010-08-05
Jūsų naudojamas gdk-pixbuf variantas nepalaiko saugojimo į šį paveikslėlių formatą: %s
31.
Insufficient memory to save image to callback
2010-08-05
Nepakanka atminties paveikslėlio išsaugojimui funkcijoje
32.
Failed to open temporary file
2010-08-05
Nepavyko atverti laikino failo
33.
Failed to read from temporary file
2010-08-05
Nepavyko perskaityti laikino failo
36.
Insufficient memory to save image into a buffer
2010-08-05
Nepakanka atminties įšsaugoti paveikslėlį į buferį
37.
Error writing to image stream
2010-08-05
Klaida rašant į paveikslėlio srautą
42.
Image header corrupt
2010-08-05
Paveikslėlio antraštė sugadinta
43.
Image format unknown
2010-08-05
Paveikslėlio formatas nežinomas
44.
Image pixel data corrupt
2010-08-05
Paveikslėlio taškiniai duomenys apgadinti
45.
failed to allocate image buffer of %u byte
failed to allocate image buffer of %u bytes
2010-08-05
nepavyko rezervuoti %u baito paveikslėlio buferio
nepavyko rezervuoti %u baitų paveikslėlio buferio
nepavyko rezervuoti %u baitų paveikslėlio buferio
46.
Unexpected icon chunk in animation
2010-08-05
Nesuprantamas piktogramos gabalas animacijoje
47.
Invalid header in animation
2010-08-05
Netinkama animacijos antraštė
48.
Not enough memory to load animation
2010-08-05
Nepakanka atminties įkelti animacijai
49.
Malformed chunk in animation
2010-08-05
Blogai suformuotas animacijos blokas
52.
BMP image has bogus header data
2010-08-05
BMP paveikslėlis turi klaidinančią antraštę
53.
Not enough memory to load bitmap image
2010-08-05
Nepakanka atminties įkelti rastrinį paveikslėlį
54.
BMP image has unsupported header size
2010-08-05
BMP paveikslėlis turi nepalaikomą antraštės dydį
57.
Topdown BMP images cannot be compressed
2010-08-05
Topdown BMP paveikslėliai negali būti suspausti