Translations by JC Brand

JC Brand has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

147 of 47 results
4.
The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to autocomplete.
2010-04-05
Die aantal karakters wat getik moet word voor Evolution outo-voltooiing toepas.
7.
URI for the folder last used in the select names dialog
2010-04-05
URI vir die lêer wat laaste gebruik is in die naamseleksie dialoog
20.
Whether to show the preview pane.
2010-04-05
Of die voorskou ruit gewys moet word.
134.
Primary task list
2010-04-05
Hoof takelys
634.
This address book could not be opened.
2010-04-05
Kon nie die adresboek open nie.
637.
This server does not support LDAPv3 schema information.
2010-04-05
Hierdie bediener ondersteun nie LDAPv3 skema informasie nie.
642.
This address book will be removed permanently.
2010-04-05
Hierdie adresboek sal permanent verwyder word.
647.
Category editor not available.
2010-04-05
Kategorie-redigeerder nie beskikbaar nie.
649.
Unable to perform search.
2010-04-05
Kan nie die soektog uitvoer nie.
651.
Would you like to save your changes?
2010-04-05
Wil u die veranderinge stoor?
652.
You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?
2010-04-05
U het veranderinge gemaak op hierdie kontak. Wil u die veranderinge stoor?
653.
_Discard
2010-04-26
Ver_werp
656.
The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?
2010-04-05
Die beeld wat u gekies het is groot. Wil u die grootte verander en stoor?
657.
_Resize
2010-04-13
Verstel _grootte
2010-04-05
_Verander grootte
658.
_Use as it is
2010-04-05
_Gebruik soos is
660.
Unable to save {0}.
2010-04-05
Kan nie {0} stoor nie.
671.
Failed to delete contact
2010-04-05
Verwydering van kontak het gefaal.
824.
evolution address book
2010-04-05
evolution adresboek
880.
Detailed error message:
2010-04-05
Gedetailleerde foutboodskap:
945.
evolution minicard
2010-04-05
evolution minikaart
1021.
_Discard Changes
2010-04-26
Ver_werp veranderinge
1148.
New Appointment
2010-04-05
Nuwe afspraak
1151.
Go to Today
2010-04-05
Gaan na vandag
1152.
Go to Date
2010-04-05
Gaan na datum
1154.
It has recurrences.
2010-04-05
Dit het herhalings
1159.
Grab Focus
2010-04-05
Verkry fokus
1162.
Work Week View: %s. %s
2010-04-05
Werksweekweergawe: %s. %s
1163.
Day View: %s. %s
2010-04-05
Dagweergawe: %s. %s
1164.
calendar view for a work week
2010-04-05
kalender weergawe vir 'n werksweek
1165.
calendar view for one or more days
2010-04-05
kalender weergawe vir een of meer dae
1166.
a table to view and select the current time range
2010-04-05
'n tabel om die huidige tydsperiode te beskou en kies
1189.
calendar view for a month
2010-04-05
kalenderoorsig vir 'n maand
1190.
calendar view for one or more weeks
2010-04-05
kalenderoorsig vir een of meer weke
1255.
%d %b %Y
2010-04-05
%d %b %Y
1256.
%d %b
2010-04-05
%d %b
1257.
%A %d %b %Y
2010-04-05
%A %d %b %Y
1258.
%a %d %b
2010-04-05
%a %d %b
1259.
%a %d %b %Y
2010-04-05
%a %d %b %Y
2282.
Calendar: from %s to %s
2010-04-05
Kalender: van %s tot %s
2283.
evolution calendar item
2010-04-05
evolution kalenderitem
2308.
_Dismiss
2010-04-26
Ver_werp
2010-04-05
_Verwerp
3114.
begin editing this cell
2010-04-05
redigeer hierdie sel
3125.
_Discard changes
2010-04-26
Ver_werp wysigings
4277.
Searching
2010-04-05
Besig om te soek
4285.
Downloading
2010-04-05
Besig om af te laai