Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
110 of 64 results
1.
Disk Usage Analyzer
डिस्क प्रयोग विश्लेषक
Translated by Nabin Gautam on 2012-03-22
Located in data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:6 data/org.gnome.baobab.desktop.in:3 src/baobab-main-window.ui:120
2.
Check folder sizes and available disk space
फोल्डर साइज र उपलब्ध डिस्क खालीस्थान जाँच गर्नुहोस्
Translated by Nabin Gautam on 2012-03-22
Located in data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.baobab.desktop.in:4
3.
A simple application to keep your disk usage and available space under control.
तपाईँको डिस्क उपयोग र उपलब्ध ठाउँ नियन्त्रणमा राख्ने एक साधारण अनुप्रयोग।
Translated by chautari on 2018-02-19
Located in data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:9
4.
Disk Usage Analyzer can scan specific folders, storage devices and online accounts. It provides both a tree and a graphical representation showing the size of each folder, making it easy to identify where disk space is wasted.
डिस्क प्रयोग विश्लेषकले विशिष्ट फोल्डरहरू, भण्डारण यन्त्रहरू र अनलाइन खाताहरू स्क्यान गर्न सक्छन्। यो रूख दुवै र ग्राफिकल प्रतिनिधित्व प्रदान गर्दछ प्रत्येक फोल्डरको साइज देखाउँदा, डिस्कको ठाउँ बर्बाद हुन्छ जहाँ पहिचान गर्न सजिलो बनाउँछ।
Translated by chautari on 2018-02-19
Located in data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:12
5.
storage;space;cleanup;
Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
भण्डारण;space;सफा गर्नुहोस्;
Translated by chautari on 2017-09-13
Located in data/org.gnome.baobab.desktop.in:6
6.
baobab
Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
baobab
Translated by chautari on 2017-09-13
Located in data/org.gnome.baobab.desktop.in:10
7.
Excluded partitions URIs
हटाईएको विभाजनको URIs
Translated by chautari on 2017-09-13
Located in data/org.gnome.baobab.gschema.xml:9
8.
A list of URIs for partitions to be excluded from scanning.
विभाजनका लागि स्क्यानिङबाट हटाउने यूआरआईहरूको सूची।
Translated by chautari on 2018-02-19
Located in data/org.gnome.baobab.gschema.xml:10
9.
Active Chart
सक्रिय चित्रपट
Translated by chautari on 2017-09-13
Located in data/org.gnome.baobab.gschema.xml:20
10.
Which type of chart should be displayed.
कुन प्रकारको चित्रपट देखाउने।
Translated by chautari on 2017-09-13
Located in data/org.gnome.baobab.gschema.xml:21
110 of 64 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Nabin Gautam, chautari.