Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.

These translations are shared with Apport trunk series template apport.

110 of 183 results
1.
Apport crash file
Skedar i defekteve të Apport
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-17
Located in ../kde/apport-kde-mimelnk.desktop.in.h:1
2.
Do not put the new traces into the report, but write them to stdout.
Mos vendosni gjurmë të reja në raport, por shkruajini ato në stdout.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-09
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:34 ../bin/apport-retrace.py:34
3.
Start an interactive gdb session with the report's core dump (-o ignored; does not rewrite report)
Nisni një seksion interaktiv gdb me bazën e raportueshme (-o ignored; nuk e rishkruan raportin)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-09
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:36 ../bin/apport-retrace.py:36
4.
Write modified report to given file instead of changing the original report
Shkruajeni raportin e modifikuar në skedarin e dhënë dhe mos modifikoni raportin origjinal.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-09
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:38 ../bin/apport-retrace.py:38
5.
Remove the core dump from the report after stack trace regeneration
Hiqeni core dump nga raporti pas rigjenerimit të gjurmës së stack
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-09
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:41 ../bin/apport-retrace.py:41
6.
Override report's CoreFile
Mbishkruaje CoreFile të raportit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-09
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:43 ../bin/apport-retrace.py:43
7.
Override report's ExecutablePath
Mbishkruaje ExecutablePath të raportit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-09
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:45 ../bin/apport-retrace.py:45
8.
Override report's ProcMaps
Mbishkruaj ProcMaps të raportit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-09
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:47 ../bin/apport-retrace.py:47
9.
Rebuild report's Package information
Rindërto informacionin e paketave të raportit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-09
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:49 ../bin/apport-retrace.py:49
10.
Build a temporary sandbox and download/install the necessary packages and debug symbols in there; without this option it assumes that the necessary packages and debug symbols are already installed in the system. The argument points to the packaging system configuration base directory; if you specify "system", it will use the system configuration files, but will then only be able to retrace crashes that happened on the currently running release.
Ndërto një kuti rëre të përkohshme dhe shkarko/instalo paketat e nevojshme dhe simbolet e korrigjimit të gabimeve aty; pa këtë opsion ai kujton se paketat e nevojshme dhe simbolet e korrigjimit të gabimeve janë instaluar tashmë në sistem. AArgumenti ju drejton në drejtorinë e bazës së sistemit të konfigurimit të paketave; nëse ju specifikoni "system", ai do të përdorë skedarët e konfigurimit të sistemit, por më pas do të jetë në gjendje vetëm të gjurmojë dëmitmet që kanë ndodhur në këtë version të programit.
Translated by Vilson Gjeci on 2011-08-26
Reviewed by Gim  on 2014-02-02
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:51 ../bin/apport-retrace.py:51
110 of 183 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ervin, Gim , Indrit Bashkimi, Vilson Gjeci, tomson.