Browsing Latvian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Latvian guidelines.

These translations are shared with Apport trunk series template apport.

110 of 183 results
1.
Apport crash file
Apport avārijas fails
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../kde/apport-kde-mimelnk.desktop.in.h:1
2.
Do not put the new traces into the report, but write them to stdout.
Ziņojumam nepievienot jaunas trases, bet izvadīt tās stdout.
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:34 ../bin/apport-retrace.py:34
3.
Start an interactive gdb session with the report's core dump (-o ignored; does not rewrite report)
Sākt interaktīvu gdb sesiju ar ziņojuma kodola izmeti (ignorēts -o; nepārraksta ziņojumu)
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:36 ../bin/apport-retrace.py:36
4.
Write modified report to given file instead of changing the original report
Raksta izmainītu ziņojumu uz doto failu oriģinālā ziņojuma izmainīšanas vietā
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:38 ../bin/apport-retrace.py:38
5.
Remove the core dump from the report after stack trace regeneration
Izņemt kodola izmeti no ziņojuma pēc steka trases reģenerācijas
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:41 ../bin/apport-retrace.py:41
6.
Override report's CoreFile
Pārrakstīt ziņojuma CoreFile
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:43 ../bin/apport-retrace.py:43
7.
Override report's ExecutablePath
Pārrakstīt ziņojuma ExecutablePath
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:45 ../bin/apport-retrace.py:45
8.
Override report's ProcMaps
Pārrakstīt ziņojuma ProcMaps
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:47 ../bin/apport-retrace.py:47
9.
Rebuild report's Package information
Pārbūvēt ziņojumā iekļauto informāciju par pakotni
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:49 ../bin/apport-retrace.py:49
10.
Build a temporary sandbox and download/install the necessary packages and debug symbols in there; without this option it assumes that the necessary packages and debug symbols are already installed in the system. The argument points to the packaging system configuration base directory; if you specify "system", it will use the system configuration files, but will then only be able to retrace crashes that happened on the currently running release.
Izveidojiet pagaidu smilšu kasti un tur lejupielādējiet/instalējiet nepieciešamās pakotnes un atkļūdošanas simbolus; bez šīs opcijas tiks pieņemts, ka nepieciešamās pakotnes un atkļūdošanas simboli jaut ir uzinstalēti uz sistēmas. Parametrs norāda uz pakotņu sistēmas konfigurācijas bāzes direktoriju; ja norādīsiet "system", tiks izmantoti sistēmas konfigurācijas faili, bet tad tas varēs izsekot tikai tām avārijām, kas notiek pašlaik strādājošā laidienā.
Translated and reviewed by Rūdolfs Mazurs on 2011-08-25
Located in ../debian/tmp/usr/bin/apport-retrace.py:51 ../bin/apport-retrace.py:51
110 of 183 results

This translation is managed by Ubuntu Latvian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Mārtiņš Bruņenieks, Pēteris Krišjānis, Rūdolfs Mazurs, Sandis Krutovs.