Translations by Marc Deslauriers

Marc Deslauriers has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 365 results
1.
Copy Link Loc_ation
2018-05-25
Link _helyének másolása
2.
Sa_ve Image As
2018-05-25
Kép _mentése másként
3.
Copy Image _Address
2018-05-25
Kép _címének másolása
4.
Cop_y Video Link Location
2018-05-25
Videohivatko_zás helyének másolása
5.
Cop_y Audio Link Location
2018-05-25
Hanghivatko_zás helyének másolása
6.
_Toggle Media Controls
2018-05-25
_Médiavezérlők be/ki
7.
_Show Media Controls
2018-05-25
Mé_diavezérlők megjelenítése
8.
_Hide Media Controls
2018-05-25
Mé_diavezérlők elrejtése
9.
Toggle Media _Loop Playback
2018-05-25
Média ismé_telt lejátszása be/ki
10.
Switch Video to _Fullscreen
2018-05-25
Videó teljes _képernyőre
13.
_Insert Unicode Control Character
2018-05-25
_Unicode vezérlőkarakter beszúrása
14.
Input _Methods
2018-05-25
Beviteli mó_dok
15.
_Search the Web
2018-05-25
Keresés a _weben
16.
LRM _Left-to-right mark
2018-05-25
LRM _Balról-jobbra jel
17.
RLM _Right-to-left mark
2018-05-25
RLM J_obbról-balra jel
18.
LRE Left-to-right _embedding
2018-05-25
LRE Balról-jobbra beá_gyazás
19.
RLE Right-to-left e_mbedding
2018-05-25
RLE Jobbról-balra b_eágyazás
20.
LRO Left-to-right _override
2018-05-25
LRO Balról-jobbra _felülbírálás
21.
RLO Right-to-left o_verride
2018-05-25
RLO Jobbról-balra f_elülbírálás
22.
PDF _Pop directional formatting
2018-05-25
PDF Irányformázás _visszakapása
23.
ZWS _Zero width space
2018-05-25
ZWS N_ull szélességű szóköz
24.
ZWJ Zero width _joiner
2018-05-25
ZWJ Null szélességű ö_sszekötő
25.
ZWNJ Zero width _non-joiner
2018-05-25
ZWNJ Null szélességű _nem-összekötő
28.
Unacceptable TLS certificate
2018-05-25
Elfogadhatatlan TLS-tanúsítvány
30.
Reset
2018-05-25
Visszaállítás
31.
This is a searchable index. Enter search keywords:
2018-05-25
Ez egy kereshető indexfájl. Írja be a keresendő kulcsszót:
32.
Submit
2018-05-25
Elküldés
33.
Choose File
2018-05-25
Válasszon fájlt
34.
Choose Files
2018-05-25
Válasszon fájlokat
37.
Details
2018-05-25
Részletek
38.
Open Link in New _Window
2018-05-25
Hivatkozás megnyitása új _ablakban
39.
_Download Linked File
2018-05-25
Hi_vatkozott fájl letöltése
41.
Open _Image in New Window
2018-05-25
Ké_p megnyitása új ablakban
43.
Cop_y Image
2018-05-25
Kép má_solása
44.
Open _Frame in New Window
2018-05-25
Keret megnyitása új _ablakban
49.
_Reload
2018-05-25
Új_ratöltés
52.
No Guesses Found
2018-05-25
Nincsenek tippek
53.
_Ignore Spelling
2018-05-25
Írásmó_d mellőzése
54.
_Learn Spelling
2018-05-25
Írásmód megtan_ulása
57.
_Open Link
2018-05-25
_Hivatkozás megnyitása
58.
Ignore _Grammar
2018-05-25
N_yelvhelyesség mellőzése
59.
Spelling and _Grammar
2018-05-25
Helyesírás és nyel_vhelyesség
60.
_Show Spelling and Grammar
2018-05-25
Helyesírás és nyel_vhelyesség megjelenítése
61.
_Hide Spelling and Grammar
2018-05-25
Helyesírás és nyelvhelyesség _elrejtése
62.
_Check Document Now
2018-05-25
_Dokumentum ellenőrzése most
63.
Check Spelling While _Typing
2018-05-25
Helyesírás ellenőrzése _gépeléskor
64.
Check _Grammar With Spelling
2018-05-25
_Nyelvhelyesség ellenőrzése a helyesírással
65.
_Font
2018-05-25
_Betűkészlet
69.
_Outline
2018-05-25
_Körvonal
75.
Open _Video in New Window
2018-05-25
Videó megnyitása új _ablakban