Translations by Øyvind A. Holm

Øyvind A. Holm has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1571 results
~
block of 1 line yanked
2009-08-06
blokk med 1 linje kopiert til utklippstavlen
~
block of %ld lines yanked
2009-08-06
blokk med %ld linjer kopiert til utklippstavlen
~
E240: No connection to Vim server
2006-05-24
E240: Ingen forbindelse med Vim-tjeneren
~
E145: Shell commands not allowed in rvim
2006-05-24
E145: Skallkommandoer er ikke tillatt i rvim
~
E147: Cannot do :global recursive
2006-05-24
E147: Kan ikke gjøre :global rekursiv
~
Type :quit<Enter> to exit Vim
2006-05-24
Skriv :quit<Enter> for å avslutte Vim
~
%ld lines yanked
2006-05-24
%ld linjer kopiert til utklippstavlen
~
with (classic) GUI.
2006-05-24
med (klassisk) GUI.
~
E460: The resource fork would be lost (add ! to override)
2006-05-24
E460: Ressursforgreningen ville gått tapt (legg til ! for å overstyre)
~
Zero count
2006-05-24
Antall repeteringer er null
~
MacOS version
2006-05-24
MacOS-versjon
~
MacOS X (unix) version
2006-05-24
MacOS X (unix)-versjon
~
%<%f%h%m%=Page %N
2006-05-24
%<%f%h%m%=Side %N
~
1 line yanked
2006-05-24
1 linje kopiert til utklippstavlen
~
E172: Only one file name allowed
2006-05-24
E172: Bare ett filnavn tillatt
~
MacOS X version
2006-05-24
MacOS X-versjon
6.
[Location List]
2009-08-06
[Plassliste]
9.
E82: Cannot allocate any buffer, exiting...
2006-05-24
E82: Kan ikke reservere plass til noen buffere, avslutter ...
10.
E83: Cannot allocate buffer, using other one...
2006-05-24
E83: Kan ikke reservere plass til buffer, bruker en annen ...
13.
E515: No buffers were unloaded
2006-05-24
E515: Ingen buffere ble lastet ut
14.
E516: No buffers were deleted
2006-05-24
E516: Ingen buffere ble slettet
15.
E517: No buffers were wiped out
2006-05-24
E517: Ingen buffere ble visket ut
16.
1 buffer unloaded
2006-05-24
1 buffer ble lastet ut
17.
%d buffers unloaded
2006-05-24
%d buffere ble lastet ut
18.
1 buffer deleted
2006-05-24
1 buffer ble slettet
19.
%d buffers deleted
2006-05-24
%d buffere ble slettet
20.
1 buffer wiped out
2006-05-24
1 buffer ble visket ut
21.
%d buffers wiped out
2006-05-24
%d buffere ble visket ut
22.
E90: Cannot unload last buffer
2006-05-24
E90: Kan ikke laste ut siste buffer
23.
E84: No modified buffer found
2006-05-24
E84: Fant ingen modifisert buffer
24.
E85: There is no listed buffer
2006-05-24
E85: Det finnes ingen listede buffere
25.
E87: Cannot go beyond last buffer
2006-05-24
E87: Kan ikke gå forbi siste buffer
26.
E88: Cannot go before first buffer
2006-05-24
E88: Kan ikke gå forbi første buffer
27.
E89: No write since last change for buffer %ld (add ! to override)
2006-05-24
E89: Ikke lagret siden forrige forandring av bufferen %ld (legg til ! for å overstyre)
29.
E37: No write since last change (add ! to override)
2006-05-24
E37: Ikke lagret siden forrige forandring (legg til ! for å overstyre)
32.
W14: Warning: List of file names overflow
2006-05-24
W14: Advarsel: Listen med filnavn er overfylt
33.
E92: Buffer %ld not found
2006-05-24
E92: Fant ikke bufferen %ld
34.
E93: More than one match for %s
2006-05-24
E93: Mer enn ett treff for %s
35.
E94: No matching buffer for %s
2006-05-24
E94: Ingen samsvarende buffer for %s
36.
line %ld
2006-05-24
linje %ld
37.
E95: Buffer with this name already exists
2006-05-24
E95: En buffer med dette navnet finnes allerede
38.
[Modified]
2006-05-24
[Modifisert]
39.
[Not edited]
2006-05-24
[Uredigert]
40.
[New file]
2006-05-24
[Ny fil]
41.
[Read errors]
2006-05-24
[Lesefeil]
42.
[RO]
2006-05-24
[SB]
43.
[readonly]
2006-05-24
[skrivebeskyttet]
44.
1 line --%d%%--
2006-05-24
1 linje --%d%%--
45.
%ld lines --%d%%--
2006-05-24
%ld linjer --%d%%--
46.
line %ld of %ld --%d%%-- col
2006-05-24
linje %ld av %ld --%d%%-- kol