Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

134 of 34 results
~
System policy prevents mounting
2009-10-13
Les normes del sistema impedeixen el muntatge
1.
Installation Failed
2009-01-16
Ha fallat la instal·lació
2.
The installation failed. Please see ~/.cache/usb-creator.log for more details.
2010-08-20
S'ha produït una fallada a l'instal·lador. Consulteu el fitxer ~/.cache/usb-creator.log per obtenir-ne més detalls.
2010-08-15
S'ha produït una fallada a l'instal·lador. Consulteu el fitxer ~/.cache/usb-creator.log per a obtenir-ne més detalls.
3.
Installation Complete
2009-01-16
S'ha completat la instal·lació
4.
Test Disk
2011-06-20
Comprova el disc
6.
Installing
2009-10-13
S'està instal·lant
7.
Quit the installation?
2009-01-16
Voleu sortir de la instal·lació?
8.
Do you really want to quit the installation now?
2009-01-16
Segur que voleu sortir de la instal·lació?
9.
Make Startup Disk
2010-09-05
Crea un disc d'arrencada
2009-01-16
Creació d'un disc d'arrencada
10.
To try or install Ubuntu from a removable disk, it needs to be set up as a startup disk.
2010-02-07
Per a provar o instal·lar l'Ubuntu des d'un disc extraïble, cal configurar-lo com a disc d'arrencada.
12.
Other...
2010-09-05
Altres...
2009-01-16
Altre...
13.
Disk to use:
2009-10-13
Disc a utilitzar:
15.
Startup Disk Creator
2010-02-07
Creador de discos d'arrencada
16.
Create a startup disk using a CD or disc image
2010-02-07
Creeu un disc d'arrencada a partir d'un CD o imatge de disc
22.
The device is not large enough to hold this image.
2009-10-13
Aquest dispositiu no és prou gran per a contenir aquesta imatge.
28.
Starting up
2009-04-05
S'està iniciant
29.
You must select both source image and target device first.
2009-10-19
Primer heu de seleccionar la font de la imatge i el dispositiu de destinació.
30.
Finishing...
2010-04-21
S'està acabant...
31.
The installation is complete. You may now reboot your computer with this device inserted to try or install Ubuntu.
2009-10-13
Ha finalitzat la instaŀlació. Ara podeu reiniciar l'ordinador amb aquest dispositiu inserit per a provar o instaŀlar l'Ubuntu.
32.
Retry?
2009-10-13
Voleu tornar-ho a intentar?
33.
CD-Drive/Image
2009-04-05
Unitat de CD/imatge
34.
OS Version
2009-04-05
Versió del SO
35.
Size
2009-04-05
Mida
36.
Device
2009-04-05
Dispositiu
37.
Label
2009-04-05
Etiqueta
38.
Capacity
2009-04-05
Capacitat
39.
Starting up...
2009-10-13
S'està iniciant...
40.
%d%% complete
2009-04-05
%d%% completat
41.
The extension "%s" is not supported.
2009-10-13
No s'admet l'ús de l'extensió «%s»
42.
An uncaught exception was raised: %s
2009-10-13
S'ha produït una excepció no controlada: %s
43.
Writing disk image...
2009-10-13
S'està escrivint la imatge del disc...