Translations by Rūdolfs Mazurs

Rūdolfs Mazurs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

132 of 32 results
~
%d Livepatch update has been successfully applied.
%d Livepatch updates have been successfully applied.
2018-03-08
%d Livepatch atjauninājums ir veiksmīgi pielietots.
%d Livepatch atjauninājumi ir veiksmīgi pielietoti.
%d Livepatch atjauninājumi ir veiksmīgi pielietoti.
~
Canonical Livepatch
2017-10-07
Canonical Livepatch
1.
Unknown Error: '%s' (%s)
2012-10-07
Nezināma kļūda — “%s” (%s)
2.
%i package can be updated.
%i packages can be updated.
2012-10-07
%i pakotni var atjaunināt.
%i pakotnes var atjaunināt.
%i pakotņu var atjaunināt.
3.
%i update is a security update.
%i updates are security updates.
2012-10-07
%i atjauninājums ir drošības atjauninājums.
%i atjauninājumi ir drošības atjauninājumi.
%i atjauninājumu ir drošības atjauninājumi.
4.
Error: Opening the cache (%s)
2012-10-07
Kļūda — atverot kešatmiņu (%s)
5.
Error: BrokenCount > 0
2012-10-07
Kļūda — BrokenCount > 0
6.
Error: Marking the upgrade (%s)
2012-10-07
Kļūda — veicot atjaunināšanu (%s)
7.
Show the packages that are going to be installed/upgraded
2012-10-07
Parādīt pakotnes, kas tiks uzinstalētas/atjauninātas
8.
Show human readable output on stdout
2012-10-07
Rādīt cilvēkiem saprotamu stdout izvadi
10.
System program problem detected
2011-02-13
Ir konstatēta sistēmas programmas problēma
11.
Do you want to report the problem now?
2011-02-13
Vai vēlaties ziņot par problēmu tagad?
12.
Report problem…
2012-10-07
Ziņot par problēmu…
2011-02-13
Ziņot par problēmu...
14.
An application has crashed on your system (now or in the past). Click on the notification icon to display details.
2012-10-07
Kāda lietotne ir avarējusi (tagad vai agrāk). Noklikšķiniet uz paziņojuma ikonas, lai uzzinātu vairāk.
28.
Click on the notification icon to show the available information.
2012-10-07
Spiediet uz paziņojuma ikonas, lai parādītu pieejamo informāciju.
38.
Install all updates
2012-10-07
Instalēt visus atjauninājumus
43.
There is %i update available. Click on the notification icon to show the available update.
There are %i updates available. Click on the notification icon to show the available updates.
2012-10-07
Ir pieejams %i atjauninājums. Spiediet uz paziņojuma ikonas, lai aplūkotu pieejamo atjauninājumu.
Ir pieejami %i atjauninājumi. Spiediet uz paziņojuma ikonas, lai aplūkotu pieejamos atjauninājumus.
Ir pieejami %i atjauninājumu. Spiediet uz paziņojuma ikonas, lai aplūkotu pieejamos atjauninājumus.
45.
The update information is outdated. This may be caused by network problems or by a repository that is no longer available. Please update manually by selecting 'Show updates' from the indicator menu, and watching for any failing repositories.
2018-03-08
Atjaunināšanas informācija ir novecojusi. Iespējams, tas ir dēļ problēmām ar tīklu, vai arī dēļ krātuves, kas vairs nav pieejama. Lūdzu, atjauniniet pašrocīgi, izvēloties “Rādīt atjauninājumus” no indikatoru izvēlnes, un skatoties, kuras krātuves avarē.
46.
An error occurred, please run Package Manager from the right-click menu or apt-get in a terminal to see what is wrong. The error message was: '%s'.
2012-10-07
Gadījās kļūda, lūdzu, palaidiet Pakotņu pārvaldnieku no konteksta izvēlnes vai apt-get terminālī, lai redzētu, kas noticis. Kļūdas ziņojums bija — “%s”.
2011-02-13
Gadījās kļūda, lūdzu, palaidiet Pakotņu pārvaldnieku no konteksta izvēlnes vai apt-get terminālī, lai redzētu, kas noticis. Kļūdas ziņojums bija: '%s'.
47.
An error occurred, please run Package Manager from the right-click menu or apt-get in a terminal to see what is wrong.
2012-10-07
Gadījās kļūda. Lūdzu, palaidiet pakotņu pārvaldnieku no labā klikšķa izvēlnes vai arī palaidiet apt-get terminālī, lai noskaidrotu problēmas cēloni.
48.
This usually means that your installed packages have unmet dependencies
2012-10-07
Tas parasti nozīmē, ka instalētajām pakotnēm ir neatrisinātas atkarības
49.
A problem occurred when checking for the updates.
2012-10-07
Meklējot atjauninājumus, gadījās problēma.
51.
Failed to init the UI: %s
2012-10-07
Neizdevās inicializēt UI — %s
55.
Authentication is needed to upgrade
2018-03-08
Jāautentificējas, lai uzlabotu
56.
Authentication is needed to query package system lock status
2018-03-08
Vajag autentificēties, lai vaicātu pakotņu sistēmas bloķēšanas statusu
57.
Update Notifier
2012-10-07
Atjauninājumu atgādinātājs
58.
Check for available updates automatically
2012-10-07
Automātiski pārbaudīt pieejamos atjauninājumus
59.
Failure to download extra data files
2012-10-07
Neizdevās lejupielādēt papildu datu datnes
60.
The following packages requested additional data downloads after package installation, but the data could not be downloaded or could not be processed.
2012-10-07
Šīs pakotnes pieprasīja papildu datu lejupielādi pēc pakotņu instalācijas, taču datus nevarēja lejupielādēt vai arī pēc tam tos apstrādāt.
63.
Data files for some packages could not be downloaded
2012-10-07
Neizdevās lejupielādēt dažu pakotņu datu datnes.