Translations by Raivis Dejus

Raivis Dejus has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

139 of 39 results
2.
%i package can be updated.
%i packages can be updated.
2009-03-30
%i pakotni var atjaunināt.
%i pakotnes var atjaunināt.
%i pakotnes var atjaunināt.
3.
%i update is a security update.
%i updates are security updates.
2009-03-30
%i atjauninājums ir drošības atjauninājums.
%i atjauninājumi ir drošības atjauninājumi.
%i atjauninājumi ir drošības atjauninājumi.
4.
Error: Opening the cache (%s)
2009-01-22
Kļūda: Atverot kešatmiņu (%s)
5.
Error: BrokenCount > 0
2009-01-22
Kļūda: BrokenCount > 0
6.
Error: Marking the upgrade (%s)
2009-01-22
Kļūda: Veicot atjaunināšanu (%s)
7.
Show the packages that are going to be installed/upgraded
2009-01-22
Parādīt pakotnes, kas tik uzstādītas/atjauninātas
8.
Show human readable output on stdout
2009-01-22
Rādīt cilvēkiem saprotamu stdout izvadu
13.
Crash report detected
2007-04-03
Atrasts kļūdas ziņojums
15.
Network service discovery disabled
2007-04-03
Tīkla servisu atklāšana ir deaktivizēta
16.
Your current network has a .local domain, which is not recommended and incompatible with the Avahi network service discovery. The service has been disabled.
2007-04-08
Jūsu pašreizējam tīklam ir .local domēns, kas nav ieteicams un nav savietojams ar Avahi tīkla servisu direktoriju. Šis serviss tika deaktivizēts.
17.
Software Packages Volume Detected
2009-01-22
Atrasts progragrammatūras pakotnes sējums
18.
<span weight="bold" size="larger">A volume with software packages has been detected.</span> Would you like to open it with the package manager?
2007-04-08
<span weight="bold" size="larger">Ir atrasts sējums ar programmatūras pakotnēm.</span> Vai vēlies to atvērt ar pakotņu pārvaldnieku?
19.
Start Package Manager
2009-01-22
Palaist pakotņu pārvaldnieku
20.
Upgrade volume detected
2009-01-22
Atrasts atjaunināšanas sējums
2007-04-08
Atrasts atjaunināsanas sējums
2007-04-08
Atrasts atjaunināsanas sējums
2007-04-08
Atrasts atjaunināsanas sējums
21.
<span weight="bold" size="larger">A distribution volume with software packages has been detected.</span> Would you like to try to upgrade from it automatically?
2007-04-08
<span weight="bold" size="larger">Atrasts distribūcijas sējums ar programmatūras pakotnēm.</span> Vai vēlies mēģināt to atjaunināt automātiski?
23.
APTonCD volume detected
2007-08-24
Atrasts APTonCD sējums
24.
<span weight="bold" size="larger">A volume with unofficial software packages has been detected.</span> Would you like to open it with the package manager?
2007-08-24
<span weight="bold" size="larger">Atrasts sējums ar neoficiālām programmām.</span> Vai vēlaties atvērt to ar pakotņu pārvaldnieku?
25.
Start package manager
2006-09-24
Palaist pakotņu pārvaldnieku
27.
Information available
2007-08-24
Pieejamā informācija
28.
Click on the notification icon to show the available information.
2007-04-08
Kilkšķiniet uz paziņojuma ikonas, lai parādītu pieejamo informāciju.
2006-09-24
Kilkšķiniet uz atgādinājuma ikonas, lai parādītu pieejamo informāciju.
37.
Show updates
2006-09-24
Parādīt atjauninājumus
38.
Install all updates
2007-04-08
Uzstādīt visus atjauninājumus
39.
Check for updates
2006-09-24
Pārbaudīt atjauninājumus
40.
There is %i update available
There are %i updates available
2007-04-08
Pieejams %i atjauninājums
Pieejami %i atjauninājumi
Pieejami %i atjauninājumu
41.
Show notifications
2007-04-08
Parādīt paziņojumus
2006-09-24
Parādīt atgādinājumus
42.
A package manager is working
2006-09-24
Darbojas pakotņu pārvaldnieks
43.
There is %i update available. Click on the notification icon to show the available update.
There are %i updates available. Click on the notification icon to show the available updates.
2009-03-30
Ir pieejams %i atjauninājums. Klikšķiniet uz paziņojuma ikonas, lai aplūkotu pieejamo atjauninājumu.
Ir pieejami %i atjauninājumi. Klikšķiniet uz paziņojuma ikonas, lai aplūkotu pieejamo atjauninājumus.
Ir pieejami %i atjauninājumi. Klikšķiniet uz paziņojuma ikonas, lai aplūkotu pieejamo atjauninājumus.
44.
Software updates available
2006-09-24
Ir pieejami programmatūras atjauninājumi
47.
An error occurred, please run Package Manager from the right-click menu or apt-get in a terminal to see what is wrong.
2007-08-24
Notikusi kļūda. Lūdzu palaidiet pakotņu pārvaldnieku no labā klikšķa izvēlnes vai arī palaidiet apt-get terminālī, lai noskaidrotu problēmas cēloni.
48.
This usually means that your installed packages have unmet dependencies
2007-04-08
Tas parasti nozīmē, ka jūsu uzstādāmajām pakotnēm ir neatrisinātas atkarības
2006-09-24
Tas parasti nozīmē, ka jūsu instalētāsm pakotnes ir nesavietojama
49.
A problem occurred when checking for the updates.
2008-02-22
Meklējot atjauninājumus notikusi problēma.
53.
update-notifier
2006-09-24
update-notifier
57.
Update Notifier
2009-03-30
Atjaunināšanu atgādinātājs