Translations by Aija

Aija has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

117 of 17 results
7.
Show the packages that are going to be installed/upgraded
2012-04-18
Parādīt pakotnes, kas tiks uzstādītas/atjauninātas
15.
Network service discovery disabled
2012-04-18
Tīkla servisu atklāšana ir deaktivēta
16.
Your current network has a .local domain, which is not recommended and incompatible with the Avahi network service discovery. The service has been disabled.
2012-04-18
Jūsu pašreizējam tīklam ir .local domēns, kas nav ieteicams un nav savietojams ar Avahi tīkla servisu atklāšanu. Šis serviss tika deaktivēts.
17.
Software Packages Volume Detected
2012-04-18
Atrasts programmatūras pakotnes sējums
18.
<span weight="bold" size="larger">A volume with software packages has been detected.</span> Would you like to open it with the package manager?
2012-04-18
<span weight="bold" size="larger">Ir atrasts sējums ar programmatūras pakotnēm.</span> Vai vēlaties to atvērt ar pakotņu pārvaldnieku?
28.
Click on the notification icon to show the available information.
2012-04-18
Klikšķiniet uz paziņojuma ikonas, lai parādītu pieejamo informāciju.
39.
Check for updates
2012-04-18
Pārbaudīt, vai ir pieejami jauninājumi
43.
There is %i update available. Click on the notification icon to show the available update.
There are %i updates available. Click on the notification icon to show the available updates.
2012-04-18
Ir pieejams %i atjauninājums. Klikšķiniet uz paziņojuma ikonas, lai aplūkotu pieejamo atjauninājumu.
Ir pieejami %i atjauninājumi. Klikšķiniet uz paziņojuma ikonas, lai aplūkotu pieejamos atjauninājumus.
Ir pieejami %i atjauninājumi. Klikšķiniet uz paziņojuma ikonas, lai aplūkotu pieejamos atjauninājumus.
49.
A problem occurred when checking for the updates.
2012-04-18
Meklējot atjauninājumus radusies problēma.
59.
Failure to download extra data files
2012-04-14
Neizdevās lejupielādēt papildus datu failus
60.
The following packages requested additional data downloads after package installation, but the data could not be downloaded or could not be processed.
2012-04-18
Šīs pakotnes pieprasīja papildus datu lejupielādi pēc pakotņu instalācijas, taču datus nevarēja lejupielādēt vai arī pēc tam tos apstrādāt.
2012-04-14
Šīs pakotnes pieprasīja papildus datu lejupielādi pēc pakotņu instalācijas, taču datus nevarēja lejupielādēt vai arī pēc tam apstrādāt.
61.
$packages
2012-04-14
$packages
2012-04-14
$pakotnes
62.
The download will be attempted again later, or you can try the download again now. Running this command requires an active Internet connection.
2012-04-14
Vēlāk vēlreiz tiks mēģināts lejupielādēt datus, vai arī tagad varat mēģināt lejupielādēt atkal. Lai izpildītu šo darbību, nepieciešams aktīvs interneta savienojums.
63.
Data files for some packages could not be downloaded
2012-04-14
Neizdevās lejupielādēt dažu pakotņu datu failus.
64.
This is a permanent failure that leaves these packages unusable on your system. You may need to fix your Internet connection, then remove and reinstall the packages to fix this problem.
2012-04-14
Šī ir paliekoša kļūme, kas sistēmā šīs pakotnes padara nelietojamas. Lai atrisinātu šo problēmu, nepieciešams salabot interneta savienojumu un pēc tam šīs pakotnes izņemt un instalēt atkārtoti.