Translations by chinara

chinara has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 53 results
~
Building Updates List
2011-06-17
Жаңылоолор тизмесин түзүү
~
Downloading changelog
2011-06-17
Өзгөртүү журналын жүктөп алуу
~
Install
2011-06-17
Орнотуу
~
Cancel
2011-06-17
Жокко чыгаруу
3.
Please wait, this can take some time.
2011-06-17
Күтүңүз, бул бир аз убакытты талап кылат
4.
Update is complete
2011-06-17
Жаңылоо аякталды
5.
Open Link in Browser
2011-06-17
Браузерде Шилтемени ачуу
6.
Copy Link to Clipboard
2011-06-17
Шилтемени буферге көчүрүү
24.
_Partial Upgrade
2011-06-17
_Жарым- жартылай жаңылоо
25.
_Continue
2011-06-17
_Улантуу
29.
_Restart Now
2011-06-17
_Азыр кайра жүктөңүз
33.
Software index is broken
2011-06-17
Программалык камсыздоонун индекси зыянга учураган
34.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2011-06-17
Программаларды орнотуу жана алып салуу мүмкүн эмес. Терминалдагы "Synaptic" ти колдонуңуз же "sudo apt-get install -f" буйругн аткарыңыз.
35.
Could not initialize the package information
2011-06-17
Пакет жөнүндөгү маалыматтарды ала албайсыз
36.
An unresolvable problem occurred while initializing the package information. Please report this bug against the 'update-manager' package and include the following error message:
2011-06-17
Пакет жөнүндөгү маалыматты алууда чечилбей турган көйгөй пайда болду. Отчетту 'update-manager' ге жиберип, төмөнкү ката кабарын киргизиңиз:
37.
Could not calculate the upgrade
2011-06-17
Жакшыртууну аныктоо мүмкүн эмес.
43.
Version %s:
2011-06-17
%s версиясы:
44.
No network connection detected, you can not download changelog information.
2011-06-17
Тармактык байланыш жок, сиз өзгөртүү журналын жүктөп ала албайсыз.
45.
Downloading list of changes...
2011-06-17
Өзгөртүүлөрдүн тизмесин жүктөп алуу...
48.
%s will be downloaded.
2011-06-17
%s жүктөлүп алынат
51.
Unknown download size.
2011-06-17
Жүктөп алуунун өлчөмү белгисиз
55.
Not enough free disk space
2011-06-17
Дискте жетишээрлик бош мейкиндик жок.
61.
Connecting...
2011-06-17
Байланышуу...
62.
You may not be able to check for updates or download new updates.
2011-06-17
Сиз жаңылоолорду текшере да, жүктөп да ала албайсыз.
64.
Other updates
2011-06-17
Башка жаңылоолор
69.
Failed to download the list of changes. Please check your Internet connection.
2011-06-17
Өзгөртүү тизмесин жүктөп алуу ишке ашкан жок. Интернет байланышты текшериңиз.
71.
The changelog does not contain any relevant changes. Please use http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog until the changes become available or try again later.
2011-06-17
Өзгөртүү журналында бир дагы маанилүү өзгөртүү жок.http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog караңыз же кайрадан кайталаңыз.
72.
The list of changes is not available yet. Please use http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog until the changes become available or try again later.
2011-06-17
Өзгөртүүөр жөнүндөгү тизме жок. http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog караңыз же кайра кайталап көрүңүз.
75.
%.1f MB
2011-06-17
%.1f МБ
76.
updates
2011-06-17
жаңылоолор
77.
Changes
2011-06-17
Өзгөртүүлөр
78.
Description
2011-06-17
Мүнөздөө
82.
You are connected via roaming and may be charged for the data consumed by this update.
2011-06-17
Сиз роумингге туташкансыз жана роуминг жаңылоодон заряддалат.
84.
It’s safer to connect the computer to AC power before updating.
2011-06-17
Жаңылоодон мурда компьютерди AC электр булагына кошуу коопсузураак.
85.
Software Updates
2011-06-17
Програмалык камсыздоону Жаңылоолор
86.
Show and install available updates
2011-06-17
Жетиштүү жаңылоолорду көрсөтүү жана орнотуу
88.
Show version and exit
2011-06-17
Версиясын көрсөтүү жана чыгыңыз.
89.
Directory that contains the data files
2011-06-17
Каталог берилиштери бар файлды ичине камтыйт.
90.
Check if a new Ubuntu release is available
2011-06-17
Ubuntu нун жаңы чыгарылышы бар экендигин текшериңиз
92.
Upgrade using the latest proposed version of the release upgrader
2011-06-17
Чыгарылышты жаңырткычтын каалаган эң акыркы версиясын колдонуп жаңыртуу.
93.
Do not focus on map when starting
2011-06-17
Баштаганда картаны көрсөтпөө керек
94.
Do not check for updates when starting
2011-06-17
Баштаганда жаңылоолорду текшербеңиз
110.
Unimplemented method: %s
2011-06-17
Аткарууга мүмкүн эмес ыкма:%s
111.
A file on disk
2011-06-17
Файл дискте
112.
Install missing package.
2011-06-17
Жок пакеттерди орнотуу
113.
Package %s should be installed.
2011-06-17
%s пакеттерди орнотуу керек
114.
.deb package
2011-06-17
.deb пакети
115.
%s needs to be marked as manually installed.
2011-06-17
%s кол менен орнотулган деп белгилениши керек.
116.
When upgrading, if kdelibs4-dev is installed, kdelibs5-dev needs to be installed. See bugs.launchpad.net, bug #279621 for details.
2011-06-17
Жаңыртуу учурунда эгер kdelibs4-dev орнотулган болсо, kdelibs5-dev орнотулушу керек. launchpad.net, #279621 каталар жөнүндө толук маалыматты караңыз.
117.
%i obsolete entries in the status file
2011-06-17
Абал жөнүндөгү файлдагы %i эски компоненттери