Translations by Owen Llywelyn

Owen Llywelyn has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

142 of 42 results
~
Description
2010-12-11
Disgrifiad
~
Changes
2010-12-10
Newidiadau
~
Install
2010-12-10
Gosod
~
Downloading changelog
2010-12-10
Lawrlwytho log newid
~
Building Updates List
2010-12-10
Creu Rhestr Diweddariadau
~
Cancel
2010-12-10
Canslo
3.
Please wait, this can take some time.
2010-12-09
Bydd yn amyneddgar, gall hyn gymryd amser.
4.
Update is complete
2010-12-09
Uwchraddiad wedi cwblhau
5.
Open Link in Browser
2010-12-09
Agor Dolen Mewn Porwr
6.
Copy Link to Clipboard
2010-12-09
Copio Dolen i'r Clipfwrdd
26.
_Partial Upgrade
2010-12-11
_Uwchraddiad Rhannol
27.
_Continue
2010-12-09
_Parhau
31.
_Restart Now
2010-12-09
_Ailgychwyn Nawr
35.
Software index is broken
2010-12-10
Mynegai meddalwedd wedi torri
36.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2010-12-10
Mae'n amhosib gosod neu dynnu meddalwedd. Defnyddia rheolwr pecynnau "Synaptic" neu redeg "sudo apt-get install -f" mewn terfynell i drwsio'r broblem.
37.
Could not initialize the package information
2010-12-10
Methu cychwyn y gwybodaeth pecynnau
38.
An unresolvable problem occurred while initializing the package information. Please report this bug against the 'update-manager' package and include the following error message:
2010-12-10
Digwyddodd gwall nad oedd modd ei ddatrys wrth gychwyn y gwybodaeth pecynnau. Adrodda hwn fel chwilen yn erbyn pecyn 'update-manager' a chynnwys y neges gwall canlynol:
39.
Could not calculate the upgrade
2010-12-07
Methu cyfrifo'r uwchraddiad
46.
Version %s:
2010-12-09
Fersiwn %s:
48.
Downloading list of changes...
2010-12-09
Lawrlwytho rhestr o newidiadau...
51.
%s will be downloaded.
2010-12-09
Bydd %s yn cael ei lawrlwytho.
55.
Unknown download size.
2010-12-09
Maint lawrlwythiad anhysbys.
59.
Not enough free disk space
2010-12-09
Dim digon o le disg rhydd
65.
Connecting...
2010-12-10
Cysylltu ...
66.
You may not be able to check for updates or download new updates.
2010-12-10
Efallai na fydd modd i ti wirio am ddiweddariadau na'u lawrlwytho.
68.
Other updates
2010-12-11
Diweddariadau eraill
74.
Failed to download the list of changes. Please check your Internet connection.
2010-12-10
Methwyd lawrlwytho rhestr newidiadau. Gwiria dy gysylltiad rhyngrwyd.
76.
The changelog does not contain any relevant changes. Please use http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog until the changes become available or try again later.
2010-12-10
Nid yw'r log newidiadau yn cynnwys unrhyw newidiadau perthnasol. Defnyddia http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog tan fod y newidiadau ar gael neu tria eto yn nes ymlaen.
77.
The list of changes is not available yet. Please use http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog until the changes become available or try again later.
2010-12-11
Nid yw'r rhestr newidiadau ar gael eto. Defnyddia http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog tan ei fod ar gael neu tria eto yn nes ymlaen.
81.
updates
2010-12-11
diweddariadau
86.
It’s safer to connect the computer to AC power before updating.
2010-12-11
Mae'n fwy diogel cysylltu'r cyfrifiadur i bwer AC cyn diweddaru.
87.
Software Updates
2010-12-11
Diweddariadau Meddalwedd
88.
Show and install available updates
2010-12-11
Dangos a gosod diweddariadau sydd ar gael
90.
Show version and exit
2010-12-11
Dangos fersiwn a gadael
91.
Directory that contains the data files
2010-12-11
Cyfeiriadur sy'n cynnwys y ffeiliau data
92.
Check if a new Ubuntu release is available
2010-12-11
Gwirio i weld os oes fersiwn newydd o Ubuntu ar gael
94.
Upgrade using the latest proposed version of the release upgrader
2010-12-11
Uwchraddio drwy ddefnyddio'r fersiwn diweddaraf o'r uwchraddiwr fersiwn
95.
Do not focus on map when starting
2010-12-11
Peidio canolbwyntio ar map wrth gychwyn
112.
Unimplemented method: %s
2010-12-11
Dull heb ei weithredu: %s
113.
A file on disk
2010-12-11
Ffeil ar ddisg
114.
Install missing package.
2010-12-11
Gosod pecyn sydd ar goll.
116.
.deb package
2010-12-11
pecyn .deb