Translations by Evan

Evan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 80 results
5.
Install
2009-08-25
Installeren
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2009-08-25
Installeren (OEM-modus, alleen voor fabrikanten)
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2009-08-25
U installeert in modus voor systeemfabrikanten. Voer een unieke naam in voor deze partij systemen. Deze naam zal op het geïnstalleerde systeem worden opgeslagen en kan worden gebruikt om bij foutenrapportages te helpen.
15.
Where are you?
2009-08-25
Waar bevindt u zich?
16.
Keyboard layout
2009-08-25
Toetsenbordindeling
23.
Who are you?
2009-08-25
Wie bent u?
29.
Skip
2009-08-25
Overslaan
41.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2009-08-25
U bevindt zich in de debuggingsmodus. Gebruik geen waardevol wachtwoord!
48.
Log in automatically
2009-08-25
Automatisch inloggen
54.
Prepare partitions
2009-08-25
Partities voorbereiden
56.
Quit the installation?
2009-08-25
Installatie afbreken?
57.
Do you really want to quit the installation now?
2009-08-25
Weet u zeker dat u de installatie wilt afbreken?
66.
Installation Complete
2009-08-25
Installatie voltooid
67.
Continue Testing
2009-08-25
Doorgaan met testen
68.
Restart Now
2009-08-25
Nu herstarten
70.
Installer crashed
2009-08-25
Installatieprogramma is vastgelopen
82.
Device
2009-08-25
Apparaat
83.
Type
2009-08-25
Type
84.
Mount point
2009-08-25
Koppelpunt
85.
Format?
2009-08-25
Formatteren?
86.
Size
2009-08-25
Grootte
87.
Used
2009-08-25
Gebruikt
89.
free space
2009-08-25
vrije ruimte
90.
unknown
2009-08-25
onbekend
91.
Create partition
2009-08-25
Partitie aanmaken
95.
Primary
2009-08-25
Primair
96.
Logical
2009-08-25
Logisch
97.
Edit partition
2009-08-25
Partitie bewerken
98.
Edit a partition
2009-08-25
Een partitie bewerken
99.
Boot loader
2009-08-25
Opstartlader
101.
Go Back
2009-08-25
Terug
102.
Continue
2009-08-25
Doorgaan
106.
Installation is complete. You need to restart the computer in order to use the new installation.
2009-08-25
De installatie is voltooid. U moet de computer opnieuw starten om de nieuwe installatie te kunnen gebruiken.
108.
Installing system
2009-08-25
Het systeem wordt geïnstalleerd
109.
Finding the distribution to copy...
2009-08-25
De te kopiëren distributie vinden...
110.
Copying files...
2009-08-25
Bestanden aan het kopiëren...
112.
Installation Failed
2009-08-25
Installatie mislukt
113.
The installer encountered an error copying files to the hard disk:
2009-08-25
Fout geconstateerd tijdens het kopiëren van bestanden naar de harde schijf:
114.
This is due to there being insufficient disk space for the install to complete on the target partition. Please run the installer again and select a larger partition to install into.
2009-08-25
Er is niet voldoende ruimte beschikbaar voor de installatie op de doelpartitie. Start de installatie opnieuw en kies een grotere partitie.
115.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, or to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers).
2009-08-25
Dit wordt vaak veroorzaakt door een gebrekkige CD/DVD-schijf of speler. Mogelijke oplossingen zijn het schoonmaken van de CD/DVD, de CD/DVD opnieuw branden op een lagere snelheid of het schoonmaken van de lens van de CD/DVD-speler (schoonmaakproducten zijn te verkrijgen bij de meeste elektronicawinkels).
116.
This is often due to a faulty hard disk. It may help to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2009-08-25
Dit is vaak het gevolg van een defecte harde schijf. Het kan helpen om na te gaan of de harde schijf te oud is en vervanging noodzakelijk is, of te zorgen voor een betere koeling, bij voorbeeld verplaatsen naar een koelere omgeving.
117.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive, or a faulty hard disk. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers), to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2009-08-25
Dit wordt vaak veroorzaakt door een gebrekkige CD/DVD-schijf of speler. Mogelijke oplossingen zijn het schoonmaken van de CD/DVD, de CD/DVD opnieuw branden op een lagere snelheid of het schoonmaken van de lens van de CD/DVD-speler (schoonmaakproducten zijn te verkrijgen bij de meeste elektronicawinkels), na te gaan of de harde schijf te oud is en vervanging noodzakelijk is, of te zorgen voor een betere koeling, bij voorbeeld verplaatsen naar een koelere omgeving.
118.
The following file did not match its source copy on the CD/DVD:
2009-08-25
Het volgende bestand komt niet overeen met het oorspronkelijke exemplaar op de CD/DVD:
119.
Copying installation logs...
2009-08-25
De installatielogboeken worden gekopieerd...
120.
Configuring target system...
2009-08-25
Doelsysteem configureren...
121.
Configuring system locales...
2009-08-25
Het systeem wordt gelocaliseerd...
122.
Configuring apt...
2009-08-25
Apt wordt geconfigureerd...
123.
Configuring time zone...
2009-08-25
De tijdzone wordt ingesteld...
124.
Configuring keyboard...
2009-08-25
Het toetsenbord wordt geconfigureerd...
125.
Creating user...
2009-08-25
Gebruikers worden aangemaakt...