Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
278287 of 289 results
278.
UEFI Secure Boot
Type: text
Description
युईएफ्आई सुरक्छित बुट
Translated and reviewed by Sanjog Sigdel
Located in ../ubiquity.templates:309001
279.
You have chosen to enable third-party software as part of your install, which for this system includes hardware drivers for graphics and/or wi-fi hardware. Your system also has UEFI Secure Boot enabled. UEFI Secure Boot is not compatible with the use of these third-party drivers.
Type: text
Description
तपाईले इन्स्टल गर्नका लागी तेस्रो-पक्ष सफ्टवेर सक्षम छनोट गर्नुभएको छ, जस्कालागी सिस्टमले ग्राफिक्स र/अथवा वाई-फाई हार्डवेरका लागी हार्डवेरहरु समाबेश गर्दछ। तपाइको सिस्टममा युईएफ्आई सेकुयर बूट सक्षम गरिएको छ। युईएफ्आई सेकुयर बूट यी तेस्रो-पक्ष ड्राईभर्सहरु संग उपयुक्त छैनन्।
Translated and reviewed by Sanjog Sigdel
Located in ../ubiquity.templates:295001
280.
After installation completes, Ubuntu will assist you in disabling UEFI Secure Boot. To ensure that this change is being made by you as an authorized user, and not by an attacker, you must choose a password now and then use the same password after reboot to confirm the change.
Type: text
Description
स्थापना सफल भएपछि , उबुन्टुले तपईलाई युईएफआई सेक्युर बूट असक्षम गर्न सहयोग गर्नेछ। गरिएको परिवर्तन पक्कै पनि तपाई एक आधिकृत प्रयोगकर्ता हो र आक्रमणकारी हैन भनी पक्का गर्नलाई , तपाईले अहिले एउटा पासवार्ड प्रयोग गर्नु पर्नेछ र सोही पासवार्ड रिबूट गरी पुष्टी गर्नुपर्नेछ।
Translated and reviewed by Sanjog Sigdel
Located in ../ubiquity.templates:295001
281.
<span foreground="darkred">Warning</span>: If you choose not to install these drivers, or if you proceed but do not confirm the password upon reboot, Ubuntu will still be able to boot on your system but these third-party drivers will not be available for your hardware.
Type: text
Description
(no translation yet)
Translated by Sanjog Sigdel
Reviewed by Sanjog Sigdel
Located in ../ubiquity.templates:310001
282.
SecureBoot key for MokPW
Type: password
Description
मोकपिडब्लुको लागी सेक्युरबुट कि
Translated and reviewed by Sanjog Sigdel
Located in ../ubiquity.templates:311001
283.
OEM mode (for manufacturers only)
Type: title
Description
Info message displayed when running in OEM mode
OEM पद्दति (उत्पादनकर्ताहरूको लागि मात्र)
Translated and reviewed by Nj Subedi
Located in ../oem-config-check.templates:2001
284.
Prepare for OEM configuration
Type: text
Description
Translators: OEM stands for "Original Equipment Manufacturer", used in
this case to describe an organisation that pre-installs the operating
system on hardware and then sells the result to end users. These strings
will typically only be displayed to OEMs themselves, so you don't have to
worry too much about clarity.
OEM कन्फिगरेसनका लागि तयारी
Translated by sarojdhakal
Located in ../oem-config-udeb.templates:1001
285.
Preparing for OEM configuration...
Type: text
Description
finish-install progress bar item
OEM कन्फिगरेसनको तयार गर्दै...
Translated and reviewed by Nj Subedi
Located in ../oem-config-udeb.templates:2001
286.
Ready for OEM configuration
Type: text
Description
OEM कन्फिगरेसनका लागि तयार
Translated by sarojdhakal
Located in ../oem-config-udeb.templates:3001
287.
When you boot into the new system, you will be able to log in as the 'oem' user with the password you selected earlier; this user also has administrative privileges using 'sudo'. You will then be able to make any additional modifications you require to the system.
Type: text
Description
जब तपाईं नयाँ प्रणालीमा बूट गर्नुहुन्छ, तपाईं 'oem' नामको प्रयोगकर्ताको रूपमा अघि राख्नुभएको पासवर्ड हालेर लग इन गर्न सक्नुहुन्छ; यो प्रयोगकर्तासँग 'sudo' प्रयोग गरेर पाइने प्रशासनिक अधिकारहरू उपलब्ध हुनेछन् । त्यसपछि तपाईंको प्रणालीमा चाहिएअनुसारको फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ ।
Translated and reviewed by Nj Subedi
Located in ../oem-config-udeb.templates:3001
278287 of 289 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Amit Shrestha, Arjun Gautam, Nj Subedi, Puncoz Nepal, Rabi Poudyal, Roshan, Sachin Adhikari, Sagar Chhetri, Sanjog Sigdel, Shiva Pokharel, Yogesh Ojha, khumnath, manishdangol, sailendra, sarojdhakal.