Translations by Мирослав Николић

Мирослав Николић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

142 of 42 results
~
Say goodbye to searching the web for new software. With access to the Ubuntu Software Store, you can find and install new apps with ease. Just type in what you’re looking for, or explore categories such as Science, Education and Games, alongside helpful reviews from other users.
2016-03-29
Време када смо претраживали мрежу за новим програмима је срећом прошло. Са приступом Убунтуовој софтверској радњи, можете пронаћи и инсталирати нове програме веома лако. Само упишите оно што тражите или прегледајте одељке као што су наука, образовање, игре. Такође, УСЦ садржи коментаре корисника који вам могу помоћи приликом избора програма.
~
The <span class="app" data-app="docs">Official documentation</span> covers many of the most common areas about Ubuntu. It's available both <a href="https://help.ubuntu.com">online</a> and via the Ubuntu Help item in the System menu.
2016-03-29
<span class="app" data-app="docs">Званична документација</span> покрива многе од најчешћих области о Убунтуу. Доступна је и <a href="https://help.ubuntu.com">на мрежи</a> и путем ставке Убунтуове помоћи у изборнику система.
~
For pointers to other useful resources, please visit <a href="http://community.ubuntu.com/help-information/">community.ubuntu.com/help-information</a> or <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
2015-12-22
За указиваче на друга корисна изворишта, посетите <a href="http://community.ubuntu.com/help-information/">community.ubuntu.com/help-information</a> или <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
1.
Access for everyone
2014-02-26
Приступ за свакога
3.
Customization options
2014-02-26
Могућности прилагођавања
2012-03-11
Опције прилагођавања
4.
Appearance
2011-09-08
Изглед
5.
Assistive technologies
2011-02-22
Технологије за испомоћ
6.
Language support
2011-02-22
Језичка подршка
8.
Ubuntu includes Firefox, the web browser used by millions of people around the world. And web applications you use frequently (like Facebook or Gmail, for example) can be pinned to your desktop for faster access, just like apps on your computer.
2014-02-26
Убунту долази са Фајерфоксом, веб прегледачем кога користе милиони људи широм света. А веб програме које често користите (нпр. Фејсбук, Гугл пошта, и сл.) можете да прикачите на радну површ зарад бржег приступа, управо као и програме на вашем рачунару.
9.
Included software
2011-02-22
Укључени програми
10.
Firefox web browser
2016-03-29
Фајерфокс веб прегледник
2014-02-26
Фајерфокс веб прегледач
2011-02-22
Фајерфокс веб претраживач
11.
Supported software
2011-02-22
Подржани програми
12.
Flash
2011-02-22
Флеш
13.
Chromium
2014-02-26
Хромијум
2011-03-30
Кромијум
14.
Help and support
2015-12-22
Помоћ и подршка
16.
At <a href="http://askubuntu.com">Ask Ubuntu</a> you can ask questions and search an impressive collection of already answered questions. Support in your own language may be provided by your <a href="http://loco.ubuntu.com/teams/">Local Community Team</a>.
2015-12-22
На <a href="http://askubuntu.com">Питајте Убунту</a> можете да поставите питања и да претражите завидну збирку већ одговорених питања. Подршку на српском језику обезбеђује <a href="http://loco.ubuntu.com/teams/">екипа локалне заједнице</a>.
18.
Take your music with you
2011-03-30
Понесите вашу музику са собом
19.
Ubuntu comes with the amazing Rhythmbox music player. With advanced playback options, it's simple to queue up the perfect songs. And it works great with CDs and portable music players, so you can enjoy all your music wherever you go.
2016-03-29
Убунту долази са невероватном Ритам Машином програмом за слушање музике. Са напредним могућностима пуштања, веома је лако поређати списак омиљених песама. И ради одлично са звучним дисковима и преносивим уређајима за пуштање музике, тако да можете уживати у вашим песмама где год да се налазите.
2014-02-26
Убунту долази са невероватном Ритам Машином. Ритам машина је пуштач музике са напредним могућностима. Веома је лако поређати списак са омиљеним песмама. И ради одлично са звучним дисковима и преносивим пуштачима музике тако да можете уживати у вашим песмама где год да сте.
20.
Rhythmbox Music Player
2012-03-11
Ритам машина музички програм
21.
Everything you need for the office
2014-02-26
Све што ће вам икада требати у канцеларији
22.
LibreOffice is a free office suite packed with everything you need to create documents, spreadsheets and presentations. Compatible with Microsoft Office file formats, it gives you all the features you need, without the price tag.
2014-02-26
Либреофис је бесплатан канцеларијски пакет који садржи све што вам је потребно за прављење докумената, таблица и презентација. Усаглашен је са форматима Мајкрософт Офиса, даје вам све потребне могућности и то бесплатно.
23.
LibreOffice Writer
2012-03-11
Либреофис писац
24.
LibreOffice Calc
2012-03-11
Либреофис рачун
25.
LibreOffice Impress
2012-03-11
Либреофис презентација
26.
Have fun with your photos
2014-02-26
Поиграјте се са вашим сликама
2011-03-30
Забавите се уз ваше фотографије
27.
Shotwell is a handy photo manager that is ready for your gadgets. Connect a camera or a phone to transfer your photos, then it’s easy to share them and keep them safe. If you’re feeling creative, you can try lots of photo apps from the Ubuntu Software Center.
2016-03-29
Фото-бунар је користан управник слика који подржава све ваше справице. Повежите фотоапарат или телефон да пренесете ваше слике и затим их са лакоћом делите и чувајте. Ако сте маштовити онда можете пробати и многе друге програме намењене фотографијама из Убунтуовог софтверског центра.
2014-02-26
Фото-бунар је користан управник слика који подржава све ваше справице. Повежите фотоапарат или телефон да бисте пренели ваше слике и затим их са лакоћом делите и чувајте. Ако сте маштовити онда можете пробати и многе друге програме намењене фотографијама из Убунтуовог софтверског центра.
2011-09-26
Фото-бунар је згодан управник фотографија који је спреман за ваше справице. Повежите фотоапарат или телефон да пренесете ваше фотографије, затим ће бити лако да их делите и да их држите на сигурном. Ако сте креативни, можете пробати многе друге програме намењене фотографијама из Убунтуовог софтверског центра.
28.
Shotwell Photo Manager
2016-03-29
Управник слика Фото-бунар
2011-03-30
Фото-бунар организовање слика
2011-02-22
Шотвел Управник фотографија
29.
GIMP Image Editor
2011-03-30
Гимп програм за обраду слика
30.
Pitivi Video Editor
2011-02-22
Питиви видео уредник
31.
Find even more software
2014-02-26
Пронађите још више програма
2011-03-30
Пронађите још програма
34.
Fast and full of new features, the latest version of Ubuntu makes computing easier than ever. Here are just a few cool new things to look out for…
2015-12-22
Брзо и пуно нових функција, најновије издање Убунтуа чини коришћење рачунара лакшим него икад. Ево неколико одличних ствари на које треба да обратите пажњу...