Browsing Vietnamese translation

2 of 106 results
2.
We want to make computers work for everyone, whatever your physical circumstances. So, we provide tools that make Edubuntu one of the most accessible operating systems around.
"your" refers to a large group that includes the reader.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Chúng tôi mong muốn rằng máy tính có thể phục vụ cho tất cả mọi người cho dù thể trạng của người đó là như thế nào đi nữa. Vì lẽ đó, chúng tôi mang đến những công cụ để làm cho Edubuntu trở thành một trong những hệ điều hành dễ tiếp cận nhất.
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-27
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:6
2 of 106 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.