Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 106 results
1.
Activate Accessibility
type: Content of: <div><h1>
Aktivizo Përdorshmërinë
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2013-04-23
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
We want to make computers work for everyone, whatever your physical circumstances. So, we provide tools that make Edubuntu one of the most accessible operating systems around.
"your" refers to a large group that includes the reader.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Ne duam ti bëjmë kompjuterat të punojnë për gjithkënd, pavarësisht nga rrethanat tuaja fizike. Ndaj ne ju sigurojmë mjete që e bëjnë Edubuntu një nga sistemet e operimit më të përdorshme që ekzistojnë.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2013-04-23
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:6
3.
You can get at these tools in one place: the <em>Assistive Technologies Preferences</em>, inside the System Menu. From there, you can turn on helpful tools like <em>Orca</em>, to speak text on the screen, or dwell click to press mouse buttons automatically.
The string "Assistive Technologies Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Assistive Technologies, and the string "System menu" describes that section of the main menu. Note that certain words are kept the same to make the menu items discoverable. It is intentional that we are using soft descriptions instead of mapping out a rigid path for the user to follow. Please, if it is natural for your locale, consider the same convention.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Ju mund ti keni këto mjete në një vend: <em>Preferencat e Teknologjive Ndihmëse</em>, brenda Menusë së Sistemit. Nga këtu ju mund të nisni mjete ndihmëse si <em>Orca</em>, që lexon tekstin në ekran, ose të klikoni me zvarritje për të shtypur butonat e miut automatikisht.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-03-26
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:7
4.
Remember to check out the <em>Appearance Preferences</em>, too. You can choose between different visual styles and even change the fonts that are used by applications.
As before, the string "Appearance Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Appearance. Certain words were kept the same to make the menu item discoverable.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Mbani mend të kontrolloni edhe <em>Preferencat e Pamjess</em>. Ju mund të zgjidhni midis stileve të ndryshme të pamjes ose edhe të ndryshoni gërmat e përdorura nga programet.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-03-26
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:8
5.
Safely Run Software
type: Content of: <div><h1>
Nis Programet në Mënyrë të Sigurtë
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2013-04-23
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:1
6.
<em>Arkose</em> allows you to run an application in a contained environment.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Arkose</em> ju lejon që ta nisni një program në një ambient të kontrolluar.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2013-04-23
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:6
7.
You can now test downloaded software in a protected environment easily before deploying.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Tani ju mund ti testoni programet e shkarkuara në një ambient të mbrojtur me lehtësi para se ti përdorni ato.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2013-04-23
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:7
8.
<em>Arkose</em> is based on the popular LXC project, making use of advanced Linux containers capabilities.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Arkose</em> është bazuar në projektin e mirënjohur LXC, duke përdorur aftësitë e përparuara të mbartësve të Linux.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2013-04-23
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:8
9.
Calculate Everything
type: Content of: <div><h1>
Llogarit Gjithçka
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2013-04-23
Located in slideshows/edubuntu/slides/calc.html:1
10.
Edubuntu ships with the latest version of the powerful <em>Gnome Calculator</em>.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Edubuntu ka versionin e fundit të të fuqishmit <em>Llogaritës i Gnome</em>.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2013-04-23
Located in slideshows/edubuntu/slides/calc.html:6
110 of 106 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.