Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
110 of 106 results
1.
Activate Accessibility
type: Content of: <div><h1>
Aktivace přizpůsobování
Translated by Jindřich Truxa on 2013-04-03
Reviewed by Tadeáš Pařík on 2013-12-10
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
We want to make computers work for everyone, whatever your physical circumstances. So, we provide tools that make Edubuntu one of the most accessible operating systems around.
"your" refers to a large group that includes the reader.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Snažíme se, aby s počítačem mohl pracovat každý, bez ohledu na fyzické schopnosti. Proto nabízíme nástroje, které z Edubuntu dělají jeden z nejpřístupnějších operačních systémů.
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2011-03-20
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:6
3.
You can get at these tools in one place: the <em>Assistive Technologies Preferences</em>, inside the System Menu. From there, you can turn on helpful tools like <em>Orca</em>, to speak text on the screen, or dwell click to press mouse buttons automatically.
The string "Assistive Technologies Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Assistive Technologies, and the string "System menu" describes that section of the main menu. Note that certain words are kept the same to make the menu items discoverable. It is intentional that we are using soft descriptions instead of mapping out a rigid path for the user to follow. Please, if it is natural for your locale, consider the same convention.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Tyto nástroje můžete najít na jednom místě: v nástroji <em>Předvolby technologií usnadnění</em> uvnitř nabídky Systém. Odtud můžete zapnout pomocné nástroje jako <em>Orca</em> pro čtení textu z obrazovky nebo kliknutí počkáním pro automatické klikání tlačítek myši.
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2011-03-20
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:7
4.
Remember to check out the <em>Appearance Preferences</em>, too. You can choose between different visual styles and even change the fonts that are used by applications.
As before, the string "Appearance Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Appearance. Certain words were kept the same to make the menu item discoverable.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Nezapomeňte vyzkoušet také <em>Předvolby vzhledu</em>. Můžete si vybrat z různých motivů nebo měnit písma použitá v aplikacích.
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2011-03-20
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:8
5.
Safely Run Software
type: Content of: <div><h1>
Bezpečně spustit software
Translated by Jakub Sonnek on 2013-03-25
Reviewed by Martin Šácha on 2013-03-26
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:1
6.
<em>Arkose</em> allows you to run an application in a contained environment.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Arkose</em> vám umožňuje spustit aplikaci v uzavřeném prostředí.
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2011-09-13
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:6
7.
You can now test downloaded software in a protected environment easily before deploying.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Nyní můžete lehce odzkoušet stažený software v chráněném prostředí před nasazením.
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2011-09-04
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:7
8.
<em>Arkose</em> is based on the popular LXC project, making use of advanced Linux containers capabilities.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Arkose</em> je založen na populárním LXC projektu, který využívá schopností moderních linuxových kontejnerů.
Translated by Jindřich Truxa on 2013-04-03
Reviewed by Tadeáš Pařík on 2013-12-10
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:8
9.
Calculate Everything
type: Content of: <div><h1>
Spočítat vše
Translated by Jakub Sonnek on 2013-03-25
Reviewed by Martin Šácha on 2013-03-26
Located in slideshows/edubuntu/slides/calc.html:1
10.
Edubuntu ships with the latest version of the powerful <em>Gnome Calculator</em>.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Edubuntu je dodáváno s poslední verzi Kalkulačky Gnome.
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2011-09-04
Located in slideshows/edubuntu/slides/calc.html:6
110 of 106 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Antonín Kanát, Jakub Sonnek, Jindřich Truxa, Kwitty, Martin Šácha, Tadeáš Pařík, Tomáš Moravec, Vojtěch Trefný.