Translations by Hasan Alp iNAN

Hasan Alp iNAN has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 419 results
~
Multi-purpose tray
2011-02-22
Çok amaçlı tepsi
1.
Not authorized
2011-02-22
Yetkili değil
2.
The password may be incorrect.
2011-02-22
Şifre yanlış olabilir.
3.
Authentication (%s)
2011-02-22
Kimlik Doğrulama (%s)
6.
There was an error during the CUPS operation: '%s'.
2011-02-22
CUPS işleyişi sırasında bir hata meydana geldi: '%s'.
7.
Retry
2011-02-22
Tekrar Dene
12.
Authentication
2011-02-22
Kimlik Doğrulama
13.
Remember password
2011-02-22
Parolamı hatırla
14.
The password may be incorrect, or the server may be configured to deny remote administration.
2011-02-22
Şifre yanlış olabilir veya sunucu uzaktan yönetime izin vermeyecek şekilde yapılandırılmış olabilir.
15.
Bad request
2011-02-22
Kötü istem
17.
Request timeout
2011-02-22
İstem zaman aşımı
18.
Upgrade required
2011-02-22
Güncelleştirme gerekli
20.
Not connected
2011-02-22
Bağlanılamadı
22.
There was an HTTP error: %s.
2011-02-22
Bir HTTP hatası vardı: %s.
23.
Delete Jobs
2011-02-22
Görevleri Sil
24.
Do you really want to delete these jobs?
2011-02-22
Gerçekten bu işleri silmek istiyor musunuz?
25.
Delete Job
2011-02-22
Görev Sil
26.
Do you really want to delete this job?
2011-02-22
Gerçekten bu işleri silmek istiyor musunuz?
27.
Cancel Jobs
2011-02-22
Görevleri İptal Et
28.
Do you really want to cancel these jobs?
2011-02-22
Gerçekten bu işleri iptal etmek istiyor musunuz?
29.
Cancel Job
2011-02-22
Görev İptal Et
30.
Do you really want to cancel this job?
2011-02-22
Gerçekten bu işleri iptal etmek istiyor musunuz?
31.
Keep Printing
2011-02-22
Yazdırmaya Devam Et
32.
deleting job
2011-02-22
görev siliniyor
33.
canceling job
2011-02-22
görev iptal ediliyor
35.
Cancel selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri iptal et
37.
Delete selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri sil
39.
Hold selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri tut
41.
Release selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri bırak
42.
Re_print
2011-02-22
Yeniden _Yazdır
43.
Reprint selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri tekrar yazdır
44.
Re_trieve
2011-02-22
Geri _Al
45.
Retrieve selected jobs
2011-02-22
Seçilen görevleri geri al
47.
_Authenticate
2011-02-22
_Kimlik Doğrulama
48.
_View Attributes
2011-02-22
_Öznitelikleri Gör
55.
Time submitted
2011-02-22
Teslim zamanı
57.
my jobs on %s
2011-02-22
%s üzerinde işlerim
61.
Job attributes
2011-02-22
İş nitelikleri
71.
authenticating job
2011-02-22
görev kimliği doğrulanıyor
72.
Authentication required for printing document `%s' (job %d)
2011-02-22
`%s' (job %d) belgesinin yazdırılması için kimlik doğrulaması gerekiyor
73.
holding job
2011-02-22
görev tutuluyor
74.
releasing job
2011-02-22
görev bırakılıyor
75.
retrieved
2011-02-22
geri alındı
76.
Save File
2011-02-22
Dosya Kaydet
78.
Value
2011-02-22
Önem
79.
No documents queued
2011-02-22
Kuyrukta belge yok
80.
1 document queued
2011-02-22
1 belge kuyrukta
81.
%d documents queued
2011-02-22
%d belgeleri kuyrukta
82.
processing / pending: %d / %d
2012-01-30
işlenen / askıda olan: %d / %d
84.
Document `%s' has been sent to `%s' for printing.
2011-02-22
`%s' belgesi yazdırılmak üzere `%s' e gönderildi.