Translations by Jordy van Heeswijk

Jordy van Heeswijk has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

117 of 17 results
105.
Not all changes and updates succeeded. For further details of the failure, please expand the 'Details' panel below.
2009-03-01
Niet alle wijzigingen en updates zijn geslaagd. Klap het paneel 'Details' hieronder uit voor meer informatie over de fout(en).
204.
Community Maintained (installed)
2009-03-01
Onderhouden door de gemeenschap (geïnstalleerd)
205.
Missing Recommends
2009-03-01
Missende aanbevelingen
230.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) is already running. Please close that application first.
2009-03-01
Meestal betekent dit dat er al een andere pakketbeheerder (zoals apt-get of aptitude) draait. Sluit deze toepassing eerst af.
239.
Downloading Changelog
2009-03-01
Wijzigingslog downloaden
257.
Ctrl-c pressed
2009-03-01
Ctrl-c ingedrukt
258.
This will abort the operation and may leave the system in a broken state. Are you sure you want to do that?
2009-03-01
Hiermee wordt de bewerking afgebroken, met een mogelijk corrupt systeem als resultaat. Weet u zeker dat u dat wilt doen?
329.
Rebuilding search index
2009-03-01
Zoekindex opnieuw samenstellen
373.
Downloading Package Files
2009-03-01
Pakketbestanden downloaden
375.
Downloading Package Information
2009-03-01
Pakketinformatie downloaden
426.
An error occurred
2009-03-01
Er is een fout opgetreden
526.
Man page: Wybo Dekker <wybo@servalys.nl> Michael Vogt <mvo@debian.org> Sebastian Heinlein <sebastian.heinlein@web.de> Manual: Sebastian Heinlein <sebastian.heinlein@web.de>
2009-03-01
Man-pagina: Wybo Dekker <wybo@servalys.nl> Michael Vogt <mvo@debian.org> Sebastian Heinlein <sebastian.heinlein@web.de> Handleiding: Sebastian Heinlein <sebastian.heinlein@web.de>
602.
<b>Package upgrade behavior (default distribution)</b>
2009-03-01
<b>Pakketupgradegedrag (standaard distributie)</b>
652.
Policy broken
2008-02-09
Beleid gebroken
653.
Currently in broken policy state
2008-02-09
Verkeert momenteel in gebroken beleidsstatus.
685.
<b>Note:</b> Changes are not applied instantly. At first you have to mark all changes and then apply them.
2008-03-15
<b>Let op:</b> Veranderingen worden niet direct toegepast. U moet eerst alle veranderingen markeren en ze dan toepassen.
694.
<big><b>Could not download all repository indexes</b></big> The repository may no longer be available or could not be contacted because of network problems. If available an older version of the failed index will be used. Otherwise the repository will be ignored. Check your network connection and ensure the repository address in the preferences is correct.
2008-03-15
<big><b>Kon niet alle pakketbronindices downloaden</b></big> De pakketbron is mogelijk niet meer beschikbaar of kon niet bereikt worden vanwege netwerkproblemen. Een eventueel beschikbare oudere versie van de gefaalde index zal gebruikt worden. Zo niet zal de pakketbron worden genegeerd. Controleer uw netwerkverbinding en wees er zeker van dat het adres van de pakketbron goed is ingesteld in de voorkeuren.