Translations by user109519

user109519 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 73 results
3.
Mono/CLI Infrastructure
2009-09-07
Mono/CLI-infrastructuur
5.
Databases
2009-09-07
Databanken
8.
Debug
2009-09-07
Foutopsporing
16.
GNU R statistical system
2009-09-24
GNU R-statistisch systeem
17.
Gnustep Desktop Environment
2009-09-07
Gnustep-bureaubladomgeving
19.
Haskell Programming Language
2009-09-07
Haskell-programmeertaal
20.
Web servers
2009-09-07
Webservers
22.
Java Programming Language
2009-09-07
Java-programmeertaal
28.
Lisp Programming Language
2009-09-07
Lisp-programmeertaal
29.
Localization
2009-09-07
Taalgebied
35.
OCaml Programming Language
2009-09-07
OCaml-programmeertaal
39.
PHP Programming Language
2009-09-07
PHP-programmeertaal
41.
Ruby Programming Language
2009-09-07
Ruby-programmeertaal
50.
Version Control Systems
2009-09-07
Versiebeheersystemen
51.
Video software
2009-09-07
Videosoftware
54.
Xfce Desktop Environment
2009-09-07
Xfce-bureaubladomgeving
55.
Zope/Plone Environment
2009-09-07
Zope/Plone-omgeving
58.
Internationalization and localization
2009-09-07
Vertalingen
76.
Preparing...
2010-04-08
Voorbereiden…
77.
Unable to read the cdrom database %s
2010-04-08
Kan de cd-rom-database %s niet lezen
78.
Unmounting CD-ROM...
2010-04-08
Cd-rom ontkoppelen…
79.
Waiting for disc...
2010-04-08
Wachten op schijf…
81.
Mounting CD-ROM...
2010-04-08
Cd-rom aankoppelen…
83.
Identifying disc...
2010-04-08
Schijf identificeren…
85.
Scanning disc...
2010-04-08
Schijf scannen…
86.
Cleaning package lists...
2010-04-08
Pakketlijsten opschonen…
90.
Registering disc...
2010-04-08
Schijf registreren…
91.
Copying package lists...
2010-04-08
Pakketlijsten kopiëren…
92.
Writing sources list...
2010-04-08
Bronnenlijst schrijven…
126.
Breaks
2009-09-07
Breekt
127.
Enhances
2009-09-07
Verbetert
182.
Setting markings...
2010-04-08
Selectie maken…
192.
Installed (manual)
2009-09-07
Geïnstalleerd (handmatig)
198.
Searching
2009-09-07
Zoeken
209.
Syntax error in line %s
2009-09-07
Syntaxisfout in regel %s
210.
Vendor block %s is invalid
2009-09-07
Verkopersblok %s is ongeldig
230.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) is already running. Please close that application first.
2010-04-08
Meestal betekent dit dat er al een andere pakketbeheerder (zoals apt-get of aptitude) actief is. Sluit die toepassing eerst af.
258.
This will abort the operation and may leave the system in a broken state. Are you sure you want to do that?
2010-04-08
Dit zal de bewerking onderbreken waardoor uw systeem mogelijk niet meer correct werkt. Weet u zeker dat u dit wilt doen?
260.
Trying to recover from package failure
2010-02-05
Proberen te herstellen van een pakketfout
261.
Error failed to fork pty
2009-09-07
Fout: afsplitsen van pty mislukt
262.
A package failed to install. Trying to recover:
2009-09-07
Een pakket kon niet geïnstalleerd worden. Er wordt geprobeerd om te herstellen:
296.
Download rate: ...
2010-07-29
Downloadsnelheid: …
334.
View package properties
2010-07-29
Pakketeigenschappen weergeven
335.
Search for packages
2010-07-29
Naar pakketten zoeken
365.
Starting help viewer...
2010-04-08
Hulpviewer starten…
368.
Starting package configuration tool...
2010-04-08
Pakketconfiguratie starten…
369.
Starting package documentation viewer...
2010-04-08
Pakketdocumentatieviewer starten…
372.
Applying marked changes. This may take a while...
2010-04-08
Gemarkeerde wijzigingen worden doorgevoerd. Dit kan even duren…
377.
Reloading package information...
2010-04-08
Pakketinformatie herladen…
381.
Marking all available upgrades...
2010-04-08
Alle beschikbare upgrades markeren…