Translations by Balaam's Miracle

Balaam's Miracle has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
158.
File
2008-02-23
Bestand
288.
Never upgrade to a new version automatically. Be _very_ careful with this option as you will not get security updates automatically! If you manually force a version the package version will follow the chosen distribution.
2008-03-22
Upgrade nooit automatisch naar een nieuwe versie. Wees _zeer_ voorzichtig met deze optie, omdat u niet automatisch veiligheidsupdates zult ontvangen! Als u handmatig een versie forceert, dan zal de pakketversie de gekozen distributie volgen.
653.
Currently in broken policy state
2008-03-22
Momenteel in gebroken beleidsstatus.
685.
<b>Note:</b> Changes are not applied instantly. At first you have to mark all changes and then apply them.
2008-03-22
<b>Let op:</b> Wijzigingen worden niet direct toegepast. U moet eerst alle veranderingen markeren en ze dan toepassen.
694.
<big><b>Could not download all repository indexes</b></big> The repository may no longer be available or could not be contacted because of network problems. If available an older version of the failed index will be used. Otherwise the repository will be ignored. Check your network connection and ensure the repository address in the preferences is correct.
2008-03-22
<big><b>Kon niet alle pakketbronindices downloaden</b></big> De pakketbron is mogelijk niet meer beschikbaar of kon niet bereikt worden vanwege netwerkproblemen. Een eventueel beschikbare oudere versie van de mislukte index zal gebruikt worden. Anders zal de pakketbron worden genegeerd. Controleer uw netwerkverbinding en verzeker u ervan dat het adres van de pakketbron in de voorkeuren goed is ingesteld.
714.
HTTP authentication
2007-09-25
HTTP-aanmeldingverificatie
717.
<span weight="bold" size="larger">Enter a label for this CD-Rom</span> The label will be used if you want to install packages from this CD-Rom. It is recommended to also write the label on the CD-Rom to easily find it again.
2007-09-25
<span weight="bold" size="larger">Voer een label in voor deze CD-ROM</span> Het label zal gebruikt worden als u pakketten van deze CD-ROM wilt installeren. Het wordt aangeraden om het label ook op de CD-ROM te schrijven om hem gemakkelijk terug te vinden.
719.
<big><b>Enter the complete APT line of the repository that you want to add</b></big> The APT line contains the type, location and content of a repository, for example <i>"deb http://ftp.debian.org sarge main"</i>. You can find a detailed description of the syntax in the documentation.
2007-09-25
<big><b>Voer de volledige APT-regel in van de pakketbron die u wilt toevoegen</b></big> De APT-regel bevat het type, de locatie en de inhoud van de pakketbron, bijvoorbeeld <i>"deb http://ftp.debian.org sarge main"</i>. U kunt een gedetailleerde omschrijving van de syntax in de documentatie vinden.
720.
APT line:
2007-09-25
APT-regel:
721.
_Add Repository
2007-09-25
P_akketbron toevoegen