Translations by Vitezslav Kotrla

Vitezslav Kotrla has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
25.
Simple Scan
2009-12-21
Jednoduchý sken
32.
Single _Page
2009-12-21
Jedna stránka
33.
All Pages From _Feeder
2009-12-21
Všechny stránky z _podavače
35.
Text
2009-12-21
Text
36.
Photo
2009-12-21
Fotografie
37.
_Document
2009-12-21
_Dokument
42.
_Page
2009-12-21
_Stránka
43.
Rotate _Left
2009-12-21
Otočit do_leva
44.
Rotate _Right
2009-12-21
Otočit dop_rava
45.
_Crop
2009-12-21
_Oříznout
46.
_None
2009-12-21
Žá_dný
47.
A_4
2009-12-21
A_4
48.
A_5
2009-12-21
A_5
49.
A_6
2009-12-21
A_6
50.
_Letter
2009-12-21
US Letter
51.
Le_gal
2009-12-21
US Le_gal
53.
_Custom
2009-12-21
_Vlastní
54.
_Rotate Crop
2009-12-21
Otočit ořez
57.
_Help
2009-12-21
_Nápověda
71.
No scanners detected
2009-12-21
Žádný skener nebyl nalezen
72.
Please check your scanner is connected and powered on
2009-12-21
Zkontrolujte prosím že váš skener je připojen a zapnut
76.
Scanned Document.pdf
2009-12-21
Naskenovaný dokument.pdf
88.
Failed to save file
2009-12-21
Selhalo uložení souboru
101.
About Simple Scan
2009-12-21
O aplikaci Simple Scan
102.
Simple document scanning tool
2009-12-21
Jednoduchý nástroj pro skenování dokumentů
120.
Preferences
2009-12-21
Možnosti
132.
_Authorize
2009-12-21
_Autorizovat
133.
_Username for resource:
2009-12-21
Vlastní pojmenování zdroje:
134.
_Password:
2009-12-21
_Heslo:
183.
Unable to connect to scanner
2009-12-21
Nelze navázat spojení se skenerem
184.
Unable to start scan
2009-12-21
Nelze zahájit sken
185.
Error communicating with scanner
2009-12-21
Při komunikaci se skenerem došlo k chybě
189.
Failed to scan
2009-12-21
Skenování selhalo