Translations by Marv-CZ

Marv-CZ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
2.
SANE device to acquire images from.
2018-03-27
Zařízení SANE pro získávání obrázků.
4.
Type of document being scanned. This setting decides on the scan resolution, colors and post-processing.
2018-03-27
Typ skenovaného dokumentu. Toto nastavení rozhoduje o rozlišení, barvách a následném zpracování při skenování.
5.
Width of paper in tenths of a mm
2010-04-24
Šířka papíru v desetinnách milimetru
6.
The width of the paper in tenths of a mm (or 0 for automatic paper detection).
2010-04-24
Šířka papíru v desetinnách milimetru (nebo 0 pro automatické zjištění papíru).
7.
Height of paper in tenths of a mm
2010-04-24
Výška papíru v desetinnách milimetru
8.
The height of the paper in tenths of a mm (or 0 for automatic paper detection).
2010-04-24
Výška papíru v desetinnách milimetru (nebo 0 pro automatické zjištění papíru).
10.
The brightness adjustment from -100 to 100 (0 being none).
2018-03-27
Nastavení jasu od -100 do 100 (0 znamená žádná hodnota).
12.
The contrast adjustment from -100 to 100 (0 being none).
2018-03-27
Nastavení kontrastu od -100 do 100 (0 znamená žádná hodnota).
14.
The resolution in dots-per-inch to use when scanning text.
2018-03-27
Rozlišení v bodech na palec, které se má použít při skenování textu.
16.
The resolution in dots-per-inch to use when scanning photos.
2018-03-27
Rozlišení v bodech na palec, které se má použít při skenování fotografií.
17.
Page side to scan
2010-04-24
Strana stránky k oskenování
18.
The page side to scan.
2018-03-27
Strana stránky, která se má skenovat.
19.
Directory to save files to
2018-03-27
Složka pro ukládání souborů
20.
The directory to save files to. Defaults to the documents directory if unset.
2018-03-27
Složka pro ukládání souborů. Pokud není nastaveno, ukládají se standardně do složky Dokumenty.
21.
Quality value to use for JPEG compression
2018-03-27
Hodnota kvality u komprimace JPEG
22.
Quality value to use for JPEG compression.
2018-03-27
Hodnota kvality, která se má používat u komprimace JPEG.
26.
Scan Documents
2018-03-27
Skenujte dokumenty
27.
A really easy way to scan both documents and photos. You can crop out the bad parts of a photo and rotate it if it is the wrong way round. You can print your scans, export them to pdf, or save them in a range of image formats.
2018-03-27
Skutečně snadné skenování dokumentů a fotek, které navíc nabízí šikovné možnosti úprav. Vystřihněte nechtěné části fotografie a očte ji, jestli jenaopak. Až budete hotovi, výsledek si vytiskněte, převeďte do PDF, nebo uložte v některém z rozmanité nabídky formátů.
28.
Simple Scan uses the SANE framework to support most existing scanners.
2018-03-27
Jednoduché skenování používá jako základ rohraní SANE, aby pokrylo co největší množství skenerů.
29.
Document Scanner
2020-05-08
Skenování dokumentů
2018-03-27
Skener na dokumenty
30.
scan;scanner;flatbed;adf;
2018-03-27
scan;skenovat;scanner;skener;flatbed;stolní;plochý;adf;podavač dokumentů;
69.
Additional software needed
2018-03-27
Jsou zapotřebí ovladače skeneru
71.
No scanners detected
2018-03-27
Nebyl nalezen žádný skener
72.
Please check your scanner is connected and powered on
2018-03-27
Zkontrolujte prosím, že je váš skener připojený a zapnutý
83.
File format:
2018-03-27
Formát souboru:
100.
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
2018-03-27
Tento program je svobodný software: můžete jej šířit a/nebo upravovat podle ustanovení licence GNU General Public License vydané organizací Free Software Foundation, buď ve verzi 3 této licence nebo (dle vlastního uvážení) v kterékoliv novější verzi. Tento program je šířen v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte v licenci GNU General Public License. Kopii GNU General Public License byste měli obdržet spolu s tímto programem. Pokud tomu tak není, přečtěte si ji na webové stránce <http://www.gnu.org/licenses/>.
103.
translator-credits
2018-03-27
Launchpad Contributions: Adrian Guniš https://launchpad.net/~andygun Jan Hrdina https://launchpad.net/~jan-hrdina Martin Šácha https://launchpad.net/~sachy Matiseli https://launchpad.net/~sisolpes Ondra Kadlec https://launchpad.net/~o-kadlec Petr R. https://launchpad.net/~ateps-r Petr Šimáček https://launchpad.net/~petr-simacek Tadeáš Pařík https://launchpad.net/~pariktadeas Vitezslav Kotrla https://launchpad.net/~vitezslav-kotrla Vojtěch Trefný https://launchpad.net/~vojtech.trefny Zdeněk Kopš https://launchpad.net/~zdenekkops la_serpe https://launchpad.net/~tom-mil Marek Černocký <marek@manet.cz>
106.
You appear to have a Brother scanner.
2018-03-27
Vypadá to, že máte skener Brother
108.
You appear to have a Samsung scanner.
2018-03-27
Vypadá to, že máte skener Samsung
110.
You appear to have an HP scanner.
2018-03-27
Vypadá to, že máte skener HP.
111.
You appear to have an Epson scanner.
2018-03-27
Vypadá to, že máte skener Epson.
114.
Once installed you will need to restart Simple Scan.
2018-03-27
Po instlaci je potřeba Jednoduché skenování restartovat
117.
Failed to install drivers (error code %d).
2018-03-27
Instalace ovladačů selhala (kód chyby %d)
133.
_Username for resource:
2018-03-27
_Uživatelské jméno pro zdroj:
176.
Less
2018-03-27
Menší
177.
More
2018-03-27
Větší
178.
%d dpi (default)
2018-03-27
%d dpi (výchozí)
179.
%d dpi (draft)
2018-03-27
%d dpi (náčrt)
180.
%d dpi (high resolution)
2018-03-27
%d dpi (vysoké rozlišení)
181.
%d dpi
2018-03-27
%d dpi
187.
Print debugging messages
2018-03-27
Vypisovat ladicí zprávy
188.
Fix PDF files generated with older versions of Simple Scan
2018-03-27
Opravit soubory PDF vygenerovaných starší verzí Jednoduchého skenování