Translations by AsciiWolf

AsciiWolf has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 68 results
23.
Delay in millisecond between pages
2017-10-30
Prodleva v milisekundách mezi stránkami
24.
Delay in millisecond between pages.
2017-10-30
Prodleva v milisekundách, která se má ponechat mezi stránkami.
31.
scanner
2017-10-30
scanner
34.
_Multiple Pages From Flatbed
2018-03-27
_Více ručně podávaných stránek
2017-10-30
_Více ručně podávanách stránek
2017-10-30
_Více ručně podávanách stránek
65.
Searching for Scanners…
2017-10-30
Vyhledávají se skenery…
67.
Username and password required to access “%s”
2017-10-30
Pro přístup k „%s“ je vyžadováno uživatelské jméno a heslo
68.
Ready to Scan
2017-10-30
Připraveno ke skenování
70.
You need to <a href="install-firmware">install driver software</a> for your scanner.
2017-10-30
Potřebujete <a href="install-firmware">nainstalovat ovladače</a> pro svůj skener.
73.
Save As…
2017-10-30
Uložit jako…
82.
WebP (compressed)
2017-10-30
WebP (komprimovaný)
84.
Compression:
2017-10-30
Komprimace:
85.
A file named “%s” already exists. Do you want to replace it?
2017-10-30
Soubor s názvem „%s“ již existuje. Chcete jej nahradit?
86.
_Replace
2017-10-30
Nah_radit
87.
Saving
2017-10-30
Ukládá se
89.
If you don’t save, changes will be permanently lost.
2017-10-30
Pokud dokument neuložíte, změny budou nenávratně ztraceny.
92.
Contacting scanner…
2017-10-30
Kontaktuje se skener…
98.
Keep unchanged
2018-03-27
Zachovat beze změn
115.
Installing drivers…
2017-10-30
Instalují se ovladače…
119.
You need to install the %s package.
You need to install the %s packages.
2017-10-30
Je potřeba nainstalovat balíček %s.
Je potřeba nainstalovat balíčky %s.
Je potřeba nainstalovat balíčky %s.
121.
Keyboard Shortcuts
2017-10-30
Klávesové zkratky
125.
Email
2017-10-30
E-mail
126.
Start Again…
2017-10-30
Spustit znovu…
130.
Delete the selected page
2017-10-30
Smazat vybranou stránku
131.
Cancel
2017-10-30
Zrušit
135.
Unable to encode page %i
2017-10-30
Nelze zakódovat stránku %i
136.
Scanning
2017-10-30
Skenování
2017-10-30
Skenuje se
137.
Scan a single page
2017-10-30
Naskenovat jednu stránku
138.
Scan all pages from document feeder
2017-10-30
Naskenovat všechny stránky z podavače
139.
Scan continuously from a flatbed scanner
2017-10-30
Naskenovat jednu ručně podanou stránku
140.
Stop scan in progress
2017-10-30
Zastavit probíhající skenování
141.
Document Modification
2017-10-30
Úpravy dokumentu
142.
Move page left
2017-10-30
Posunout stránku doleva
143.
Move page right
2017-10-30
Posunout stránku doprava
144.
Rotate page to the left (anti-clockwise)
2017-10-30
Otočit stránku doleva (proti směru hodinových ručiček)
145.
Rotate page to the right (clockwise)
2017-10-30
Otočit stránku doprava (po směru hodinových ručiček)
146.
Delete page
2017-10-30
Smazat stránku
147.
Document Management
2017-10-30
Správa dokumentů
148.
Start new document
2017-10-30
Začít nový dokument
149.
Save scanned document
2017-10-30
Uložit naskenovaný dokument
150.
Email scanned document
2017-10-30
Odeslat naskenovaný dokument e-mailem
151.
Print scanned document
2017-10-30
Vytisknout naskenovaný dokument
152.
Copy current page to clipboard
2017-10-30
Zkopírovat aktuální stránku do schránky
153.
_Scanner
2017-10-30
_Skener
154.
Scan Sides
2017-10-30
Skenovat strany
155.
Page Size
2017-10-30
Velikost stránky:
158.
Both
2017-10-30
Obě
159.
Delay
2017-10-30
Prodleva