Translations by Никола Радовановић

Никола Радовановић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 715 results
~
Preparing to import
2012-09-20
Припремам за увоз
~
Cannot read the selected F-Spot database file: error while reading tags table
2012-04-12
Није успело отварање датотеке F-Spot збирке: грешка приликом читања табеле са ознакама
~
Cannot read the selected F-Spot database file: error while reading photos table
2012-04-12
Није успело отварање датотеке F-Spot збирке: грешка приликом читања табеле са сликама
~
Shotwell has found %d photos in the F-Spot library and is currently importing them. Duplicates will be automatically detected and removed. You can close this dialog and start using Shotwell while the import is taking place in the background.
2012-04-12
Фото-бунар је пронашао %d слика у F-Spot збирци и тренутно их увози. Дупликати ће аутоматски бити пронађени и обрисани. Можете затворити овај дијалог и започети коришћење Фото-бунара, увоз слика ће се наставити у позадини.
~
F-Spot library: %s
2012-04-12
F-Spot збирка: %s
~
Cannot open the selected F-Spot database file: this version of the F-Spot database is not supported by Shotwell
2012-04-12
Није успело отварање датотеке F-Spot збирке: Фото-бунар не подржава ову верзија F-Spot збирке.
~
Manually select an F-Spot database file to import:
2012-04-12
Ручни избор датотеке F-Spot збирке за увоз:
~
Enter the confirmation number which appears after you log into Flickr in your Web browser.
2012-04-12
Унесите број за потврду који се појављује након што приступите вашем Flickr налогу у претраживачу интернета.
~
Authorization _Number:
2012-04-12
_Број за ауторизацију:
~
Welcome to the F-Spot library import service. Please select an F-Spot database file.
2012-04-12
Добро дошли у сервис за увоз F-Spot збирке слика. Молим изаберите датотеку F-Spot збирке.
~
Welcome to the F-Spot library import service. Please select a library to import, either by selecting one of the existing libraries found by Shotwell or by selecting an alternative F-Spot database file.
2012-04-12
Добро дошли у сервис за увоз F-Spot збирке слика. Молим изаберите збирку за увоз, избором постојеће збирке коју је Фото-бунар пронашао или избором неке друге датотеке F-Spot збирке.
~
Core Data Import Services
2012-04-12
Основни сервис за увоз
~
Cannot open the selected F-Spot database file: the file does not exist or is not an F-Spot database
2012-04-12
Није успело отварање датотеке F-Spot збирке: датотека не постоји или није F-Spot збирка
~
Export Photo/Video
2011-09-09
Извоз фотографија/видеа снимака
~
Export Photos/Videos
2011-09-09
Извези фотографије/видео
~
Export Photo
2011-09-09
Извоз фотографија
~
Width or height
2010-08-15
Ширина и висина
1.
Shotwell
2011-09-09
Фото-бунар
6.
Photo Manager
2010-08-15
Организовање слика
7.
Organize your photos
2010-08-15
Организуј своје слике
11.
Photo Viewer
2010-08-15
Преглед слика
270.
You have already logged in and out of Facebook during this Shotwell session. To continue publishing to Facebook, quit and restart Shotwell, then try publishing again.
2011-01-16
Током ове Фото-бунар сесије већ сте се једном пријављивали и одјављивали са Facebook-а. Како би наставили објављивање слика на Facebook, изађите и поново покрените Фото-бунар, па покушајте поново.
2010-08-15
Током ове Shotwell сесије већ сте се једном пријављивали и одјављивали са Facebook-а. Како би наставили објављивање слика на Facebook, изађите и поново покрените Shotwell, па покушајте поново.
277.
You are not currently logged into YouTube. You must have already signed up for a Google account and set it up for use with YouTube to continue. You can set up most accounts by using your browser to log into the YouTube site at least once.
2011-01-16
Тренутно нисте пријављени на YouTube. Да би наставили морате да поседујете Google налог који је подешен да користи YouTube. Налог можете подесити и пријавити се на YouTube-у користећи ваш омиљени претраживач интернета.
282.
Username and/or password invalid. Please try again
2012-09-20
Корисничко име и/или лозинка нису исправни. Молим, покушајте поново.
2011-01-16
Корисничко име и/или лозинка нису исправни. Покушајте поново.
283.
Invalid User Name or Password
2012-09-20
Неисправно корисничко име или лозинка
286.
translator-credits
2010-08-15
Никола Радовановић <nrad@eunet.rs>
294.
A temporary file needed for publishing is unavailable
2011-01-16
Привремена датотека, неопходна за објављивање није доступна
297.
_Password:
2010-08-15
_Лозинка:
298.
Go _Back
2010-08-15
Иди _назад
307.
Original size
2010-08-15
Изворна димензије
309.
_Logout
2010-08-15
_Одјави се
310.
_Publish
2010-08-15
_Објави
321.
Unrecognized User
2010-08-15
Непознат корисник
324.
An _existing album:
2010-08-15
_Постојећи албум:
325.
A _new album named:
2010-08-15
_Нови албум:
334.
Photos will appear in:
2010-08-15
Слике ће се појавити у:
338.
You are not currently logged into Yandex.Fotki.
2011-01-16
Тренутно сте пријављени на Yandex.Fotki.
340.
Friends
2013-03-19
Пријатељи
341.
Private
2011-01-16
Приватно
346.
Publish to an e_xisting album:
2010-08-15
Објави у _постојећи албум:
347.
Create a _new album named:
2010-08-15
Направите _нови албум:
348.
Upload _size:
2011-03-24
_Величина слања:
349.
Videos and new photo albums _visible to:
2011-01-16
Нови албуми видео снимака и фотографија су _видљиви:
352.
Shotwell Connect
2011-01-16
Фото-бунар повезивање
2010-08-15
Shotwell повезивање
353.
Standard (720 pixels)
2011-03-24
Стандардно (720 пиксела)
354.
Large (2048 pixels)
2011-03-24
Велико (2048 пиксела)
357.
You are logged into Facebook as %s.
2011-01-16
Ушли сте на Facebook као %s.