Translations by Josep Sànchez

Josep Sànchez has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

132 of 32 results
285.
Visit the Shotwell home page
2017-03-18
Ves a la pàgina d'inici del Shotwell
295.
_Gallery3 URL:
2017-03-18
URL del _Gallery3:
300.
API _Key:
2017-03-18
_Clau de l'API:
302.
An _existing album
2017-03-18
Àlbum pre_existent
303.
A _new album
2017-03-18
Àlbum _nou
304.
_Remove location, tag and camera-identifying data before uploading
2017-03-18
_Elimina les dades d'ubicació, etiquetes i d'identificació de la càmera abans de pujar-ho
305.
Scaling constraint:
2017-03-18
Restricció d'escalat:
311.
Gallery3 publishing module
2017-03-18
Mòdul de publicació del Gallery3
312.
You are not currently logged into your Gallery. You must have already signed up for a Gallery3 account to complete the login process.
2017-03-18
Actualment no us heu identificat al vostre Gallery.
313.
Shotwell default directory
2017-03-18
Directori predeterminat del Shotwell
315.
Note that Gallery3 only supports the video types that Flowplayer does.
2017-03-18
Tingueu present que el Gallery3 només admet els tipus de vídeo que admet el Flowplayer.
317.
Publishing to %s as %s.
2017-03-18
Publicant a %s com %s.
318.
Enter the URL for your Gallery3 site and the username and password (or API key) for your Gallery3 account.
2017-03-18
Introduïu la URL pel vostre lloc Gallery3 i l'usuari i contrasenya (o clau de l'API) del vostre compte Gallery3.
319.
The username and password or API key were incorrect. To try again, re-enter your username and password below.
2017-03-18
L'usuari i contrasenya o la clau de l'API no són correctes. Torneu a posar el vostre usuari i contrasenya més avall.
320.
The URL entered does not appear to be the main directory of a Gallery3 instance. Please make sure you typed it correctly and it does not have any trailing components (e.g., index.php).
2017-03-18
La URL que heu indicat no sembla ser el directori principal d'una instància de Gallery3. Assegureu-vos d'haver-la introduït de forma correcta i que no tingui res al final (per ex. index.php).
322.
Site Not Found
2017-03-18
No s'ha pogut trobar el lloc
323.
_Remember
2017-03-18
_Recorda
326.
_Hide album
2017-03-18
Ama_ga l'àlbum
327.
Open target _album in browser
2017-03-18
Obre l'àlbum destí del Rajce com a %s.
329.
An error message occurred when publishing to Rajce. Please try again.
2017-03-18
S'ha generat un missatge d'error en publicar al Rajce. Torneu-ho a provar.
330.
Enter email and password associated with your Rajce account.
2017-03-18
Introduïu l'adreça de correu i la contrasenya associats al vostre compte del Rajce.
331.
Invalid email and/or password. Please try again
2017-03-18
L'adreça de correu o la contrasenya no són correctes. Torneu-ho a provar
332.
Invalid User Email or Password
2017-03-18
L'adreça de correu de l'usuari o la contrasenya no són correctes
333.
You are logged into Rajce as %s.
2017-03-18
Us heu identificat al Rajce com a %s.
442.
Could not make directory %s writable
2017-03-18
No s'ha pogut escriure al directori %s
443.
Could not make directory %s writable: %s
2017-03-18
No s'ha pogut escriure al directori %s: %s
648.
Remove and _Trash File
Remove and _Trash Files
2017-03-18
Elimina i _esborra el fitxer
Elimina i _esborra els fitxers
649.
_Remove From Library
2017-03-18
_Elimina de la biblioteca
707.
_Pixels:
2017-03-18
_Píxels:
1187.
By _Filename
2017-03-18
Per _nom
1238.
Use for Desktop
2017-03-18
Per a l'escriptori
1239.
Use for Lock Screen
2017-03-18
Per a la pantalla de bloqueig