Translations by glards

glards has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 90 results
6.
Photo Manager
2010-08-15
Gestor de fotos
7.
Organize your photos
2010-08-15
Organitza les seves fotos
11.
Photo Viewer
2010-08-15
Visor de fotos
286.
translator-credits
2010-08-15
Glards <glards@gmail.com>
439.
Pictures
2010-08-15
Imatges
444.
Pin Toolbar
2010-08-16
Barra de tipus xinxeta
445.
Pin the toolbar open
2010-08-16
Xinxeta activada
446.
Leave fullscreen
2010-08-15
Sortir de pantalla completa
447.
_Cancel
2010-08-15
_Cancelar
450.
Unable to display help: %s
2010-08-15
No es pot mostrar l'ajuda: %s
453.
Success
2010-10-14
Correcte
518.
Export Photo
Export Photos
2010-08-15
Exportar foto
Exportar fotos
519.
Rotating
2010-08-15
Rotant
520.
Undoing Rotate
2010-08-15
Desfent rotació
521.
Flipping Horizontally
2010-08-16
Girar horitzontalment
522.
Undoing Flip Horizontally
2010-08-16
Desfer girar horitzontalment
523.
Flipping Vertically
2010-08-16
Girar verticalment
524.
Undoing Flip Vertically
2010-08-16
Desfer girar verticalment
525.
Reverting
2010-08-15
Revertir
526.
Undoing Revert
2010-08-15
Desfer revertir
527.
Enhancing
2010-08-15
Millorar
528.
Undoing Enhance
2010-08-15
Desfer millorar
531.
Creating New Event
2010-08-15
Creant un nou event
532.
Removing Event
2010-08-15
Eliminar event
533.
Moving Photos to New Event
2010-08-15
Moure fotos a un nou event
534.
Setting Photos to Previous Event
2010-08-15
Establir fotos al event anterior
535.
Merging
2010-08-15
Combinar
536.
Unmerging
2010-08-15
Desfer combinació
537.
Duplicating photos
2010-08-15
Duplicar fotos
538.
Removing duplicated photos
2010-08-15
Eliminant fotos duplicades
539.
Unable to duplicate one photo due to a file error
Unable to duplicate %d photos due to file errors
2010-08-15
No es pot duplicar una foto degut a un error en el fitxer
No es poden duplicar %d fotos degut a errors en el fitxers
540.
Restoring previous rating
2010-08-16
Restaurar la valoració anterior
541.
Increasing ratings
2010-08-16
Augmentar la valoració
542.
Decreasing ratings
2010-08-16
Reduïr la valoració
546.
Original photo could not be adjusted.
2010-08-15
La foto original no pot ser ajustada.
547.
Adjusting Date and Time
2010-08-15
Ajustar data i hora
548.
Undoing Date and Time Adjustment
2010-08-15
Desfer ajust de data i hora
549.
One original photo could not be adjusted.
The following original photos could not be adjusted.
2010-08-15
La foto original no es pot modificar.
Les fotos originals no es poden modificar.
550.
Time Adjustment Error
2010-08-15
Error al ajustar l'hora
551.
Time adjustments could not be undone on the following photo file.
Time adjustments could not be undone on the following photo files.
2010-08-16
Els ajustos de temps no poden ser desfets en el fitxer de fotografia següent.
Els ajustos de temps no poden ser desfets en els fitxers de fotografies següents.
554.
Move Photos to Trash
2010-08-15
_Moure Fotos a la paperera
555.
Restore Photos from Trash
2010-08-15
Restaurar Fotos desde la paperera
556.
Move the photos to the Shotwell trash
2010-08-15
Moure les fotos seleccionades a la papelera Shotwell
557.
Restore the photos back to the Shotwell library
2010-08-15
Restaurar les fotos seleccionades cap a la biblioteca
558.
Moving Photos to Trash
2010-08-15
Moure Fotos a la paperera
559.
Restoring Photos From Trash
2010-08-15
Restaurant Fotos desde la paperera
590.
Export Photos
2010-08-15
Exportar fotos
592.
Unable to export the following photo due to a file error.
2010-08-15
No es pot exportar la foto següent degut a un error en el fitxer.
593.
Would you like to continue exporting?
2010-08-15
Voldria continuar exportant?
594.
Con_tinue
2010-08-15
Con_tinuar