Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 79 results
1.
No error
Žiadna chyba
Translated by helix84 on 2008-04-16
Reviewed by helix84 on 2008-04-18
Located in src/main.c:142
2.
Non canonical input
Chýba kanonický vstup
Translated by helix84 on 2008-04-16
Reviewed by helix84 on 2008-04-18
Located in src/main.c:145
3.
Ambiguous output
Nejednoznačný výstup
Translated and reviewed by Martin Mancuska on 2006-08-12
Located in src/main.c:148
4.
Untranslatable input
Nepreložiteľný vstup
Translated and reviewed by Martin Mancuska on 2006-08-12
Located in src/main.c:151
5.
Invalid input
Neplatný vstup
Translated by helix84 on 2008-04-16
Reviewed by helix84 on 2008-04-18
Located in src/main.c:154
6.
System detected problem
Systém zistil problém
Translated by helix84 on 2008-04-16
Reviewed by helix84 on 2008-04-18
Located in src/main.c:157
7.
Misuse of recoding library
Chybné použitie knižnice na zmenu kódovania
Translated by helix84 on 2008-04-16
Reviewed by helix84 on 2008-04-18
Located in src/main.c:160
8.
Internal recoding bug
Vnútorná chyba zmeny kódovania
Translated by helix84 on 2008-04-16
Reviewed by helix84 on 2008-04-18
Located in src/main.c:163
9.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Tento program je slobodný softvér; môžete ho šíriť a modifikovať
podľa podmienok GNU General Public License, ktorú publikovala
Free Software Foundation; buď verzie 2 alebo (podľa vášho
rozhodnutia) ktorejkoľvek neskoršej verzie.

Tento program je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK
ZÁRUKY; neposkytujú sa ani odvodené záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL. Ďalšie podrobnosti nájdete v GNU General Public License.

Kópia GNU General Public License mala byť dodaná spolu s týmto
programom; pokiaľ sa tak nestalo, napíšte do Free Software Foundation, Inc.,
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
Translated by helix84 on 2008-04-16
Located in src/main.c:208
10.
Try `%s %s' for more information.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Skúste viac informácií pomocou „%s %s
Translated by helix84 on 2008-04-16
Reviewed by helix84 on 2008-04-18
Located in src/main.c:233
110 of 79 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Martin Mancuska, helix84.