Browsing Irish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
716 of 79 results
7.
Misuse of recoding library
Mí-úsáid den leabharlann ath-ionchódaithe
Translated by Kevin Patrick Scannell on 2007-07-10
Located in src/main.c:160
8.
Internal recoding bug
Fabht inmheánach ath-ionchódaithe
Translated by Kevin Patrick Scannell on 2007-07-10
Located in src/main.c:163
9.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Is saorbhogearra an ríomhchlár seo; is féidir leat é a scaipeadh agus/nó
a athrú de réir na gcoinníollacha den GNU General Public License mar atá
foilsithe ag an Free Software Foundation; faoi leagan 2 den cheadúnas,
nó (más mian leat) aon leagan níos déanaí.

Scaiptear an ríomhchlár seo le súil go mbeidh sé áisiúil,
ach GAN AON BARÁNTA; go fiú gan an barántas intuigthe de
INDÍOLTACHT nó FEILIÚNACHT DO FHEIDHM AR LEITH. Féach ar an
GNU General Public License chun níos mó sonraí a fháil.

Ba chomhair go mbeifeá tar éis cóip den GNU General Public License a fháil in
éineacht leis an ríomhchlár seo; mura bhfuair, scríobh chuig an Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
Translated by Kevin Patrick Scannell on 2007-07-10
Located in src/main.c:208
10.
Try `%s %s' for more information.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Bain triail as `%s %s' chun tuilleadh eolais a fháil.
Translated by Kevin Patrick Scannell on 2007-07-10
Located in src/main.c:233
11.
Free `recode' converts files between various character sets and surfaces.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Tiontaíonn saorbhogearra `recode' comhaid idir tacair charachtar agus craicne éagsúla.
Translated by Kevin Patrick Scannell on 2007-07-10
Located in src/main.c:237
12.

Usage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Úsáid: %s [ROGHA]... [ [TACAR] | IARRATAS [COMHAD]... ]
Translated by Kevin Patrick Scannell on 2007-07-10
Located in src/main.c:241
13.

If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory
for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Is riachtanach le rogha ghearr aon argóint atá riachtanach
leis an rogha fhada, agus ar an nós céanna leis na hargóintí roghnacha.
Translated by Kevin Patrick Scannell on 2007-07-10
Located in src/main.c:244
14.

Listings:
-l, --list[=FORMAT] list one or all known charsets and aliases
-k, --known=PAIRS restrict charsets according to known PAIRS list
-h, --header[=[LN/]NAME] write table NAME on stdout using LN, then exit
-F, --freeze-tables write out a C module holding all tables
-T, --find-subsets report all charsets being subset of others
-C, --copyright display Copyright and copying conditions
--help display this help and exit
--version output version information and exit
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.

Liostú:
-l, --list[=FORMÁID] taispeáin tacair charachtar agus ailiasanna ar eolas
-k, --known=PÉIRÍ úsáid tacair charachtar ón liosta PÉIRÍ amháin
-h, --header[=[TN/]AINM] scríobh tábla AINM ar stdout le TN, agus scoir
-F, --freeze-tables scríobh modúl C le gach tábla ann
-T, --find-subsets taispeáin gach tacar carachtar atá i gceann eile
-C, --copyright taispeáin Cóipcheart agus coinníollacha cóipeála
--help taispeáin an chabhair seo agus scoir
--version taispeáin eolas faoin leagan agus scoir
Translated by Kevin Patrick Scannell on 2007-07-10
Located in src/main.c:250
15.

Operation modes:
-v, --verbose explain sequence of steps and report progress
-q, --quiet, --silent inhibit messages about irreversible recodings
-f, --force force recodings even when not reversible
-t, --touch touch the recoded files after replacement
-i, --sequence=files use intermediate files for sequencing passes
--sequence=memory use memory buffers for sequencing passes
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.

Móid oibríochta:
-v, --verbose taispeáin na céimeanna agus dul chun cinn
-q, --quiet, --silent ná taispeáin teachtaireachtaí maidir le
ath-ionchóduithe dochúlaithe
-f, --force fórsáil ath-ionchódú fiú más dochúlaithe é
-t, --touch teagmháil na comhaid ath-ionchódaithe tar éis
iad a athshuíomh
-i, --sequence=comhaid úsáid comhaid idirmheánacha le linn seicheamhaithe
--sequence=cuimhne úsáid maoláin chuimhne le linn seicheamhaithe
Translated by Kevin Patrick Scannell on 2007-07-10
Located in src/main.c:263
16.
-p, --sequence=pipe use pipe machinery for sequencing passes
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
-p, --sequence=píopa úsáid píopa le linn seicheamhaithe
Translated by Kevin Patrick Scannell on 2007-07-10
Located in src/main.c:275
716 of 79 results

This translation is managed by Ubuntu Irish Translation Team, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Kevin Patrick Scannell.