Browsing Finnish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Finnish guidelines.
615 of 79 results
6.
System detected problem
Järjestelmän havaitsema pulma
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:157
7.
Misuse of recoding library
Koodauskirjaston väärinkäyttö
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:160
8.
Internal recoding bug
Sisäinen koodausvirhe
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:163
9.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Tämä ohjelma on ilmainen; voit jakaa sitä edelleen ja/tai muokata
sitä Free Software Foundationin julkaiseman GNU General Public License
-lisenssin alaisena; joko versiona 2, tai (valintasi mukaan)
minä tahansa myöhäisempänä versiona.

Tätä ohjelmaa jaetaan toivossa, että se on hyödyllinen,
mutta ILMAN MITÄÄN TAKUUTA; ilman pientäkään vihjausta takuusta
KAUPALLISUUTEEN tai SOVELTUVUUDESTA JOHONKIN TARKOITUKSEEN. Lisätietoja
GNU General Public License-lisenssistä.

Sinun pitäisi saada kopion GNU General Public License-lisenssistä
tämän ohjelman mukana; jos näin ei ole, kirjoita osoittteeseen Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:208
10.
Try `%s %s' for more information.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Lisätietoja komennolla ”%s %s”.
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:233
11.
Free `recode' converts files between various character sets and surfaces.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ilmainen ”recode” muuntaa tiedostot eri merkistöjen ja pintojen välillä.
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:237
12.

Usage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Käyttö: %s [VALITSIN]... [ [MERKISTÖ] | PYYNTÖ [TIEDOSTO]... ]
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:241
13.

If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory
for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Jos pitkä valitsin näyttää argumentin pakollisena, niin se on pakollinen
myös lyhyillä valitsimilla. Sama koskee valitsinargumentteja.
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:244
14.

Listings:
-l, --list[=FORMAT] list one or all known charsets and aliases
-k, --known=PAIRS restrict charsets according to known PAIRS list
-h, --header[=[LN/]NAME] write table NAME on stdout using LN, then exit
-F, --freeze-tables write out a C module holding all tables
-T, --find-subsets report all charsets being subset of others
-C, --copyright display Copyright and copying conditions
--help display this help and exit
--version output version information and exit
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.

Luettelot:
-l, --list[=MUOTO] luettele yksi tai kaikki tunnetut merkistöt ja aliakset
-k, --known=PARIT rajoita merkistöt tunnetun PARIT-luettelon mukaan
-h, --header[=[LN/]NIMI] kirjoita taulukon NIMI vakiotulosteeseen käyttäen LN-kieltä, poistu sitten
-F, --freeze-tables kirjoita C moduuliin säilyttäen kaikki taulut
-T, --find-subsets raportoi kaikki merkistöt, jotka ovat muiden alijoukkoja
-C, --copyright näytä Copyright-tiedot ja kopiointiehdot
--help näytä tämä opaste ja poistu
--version tulosta versiontiedot ja poistu
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:250
15.

Operation modes:
-v, --verbose explain sequence of steps and report progress
-q, --quiet, --silent inhibit messages about irreversible recodings
-f, --force force recodings even when not reversible
-t, --touch touch the recoded files after replacement
-i, --sequence=files use intermediate files for sequencing passes
--sequence=memory use memory buffers for sequencing passes
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.

Toimintatilat:
-v, --verbose selitä vaiheiden sekvenssi ja kerro edistymisestä
-q, --quiet, --silent estä sanomat peruuttamattomista uudelleenkoodauksista
-f, --force pakota uudelleenkoodaukset vaikka ne eivät ole peruttavissa
-t, --touch tee touch-toiminta uudelleenkoodatuille tiedostoille sijoituksen jälkeen
-i, --sequence=files käytä väliaikaistiedostoja peräkkäisiin vaiheisiin
--sequence=memory käytä muistipuskureita peräkkäisiin vaiheisiin
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:263
615 of 79 results

This translation is managed by Ubuntu Finnish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: FinCoder, Heidi Mattila, Ilpo Kantonen, Jorma Karvonen.