Translations by TWeberink

TWeberink has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

17 of 7 results
4.
Manage and change your network connection settings
2009-02-15
Beheer en verander de instellingen van uw netwerkverbinding
100.
Mobile Broadband (%s)
2009-02-15
Mobiel Breedband (%s)
183.
No valid active connections found!
2009-02-15
Geen geldige actieve verbindingen gevonden!
190.
Mobile broadband network password
2009-02-15
Mobiel breedbandnetwerk wachtwoord
623.
Editing un-named connection
2009-02-15
Bewerk naamloze verbinding
631.
Authenticate to save this connection for all users of this machine.
2009-02-15
Authenthiceer om deze verbinding voor elke gebruiker van deze machine op te slaan.
914.
PIN code is needed for the mobile broadband device
2009-02-15
PIN-code is nodig voor het mobiele breedbandapparaat.