Translations by Reinout van Schouwen

Reinout van Schouwen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 106 results
6.
Set this to true to disable notifications when connecting to a network.
2013-03-14
Stel dit in op ‘true’ in om geen meldingen te krijgen bij het verbinden met een netwerk.
8.
Set this to true to disable notifications when disconnecting from a network.
2013-03-14
Stel dit in op ‘true’ in om geen meldingen te krijgen bij het verbreken van een verbinding met een netwerk.
9.
Disable VPN notifications
2013-03-14
Geen VPN-meldingen tonen
10.
Set this to true to disable notifications when connecting to or disconnecting from a VPN.
2013-03-14
Stel dit in op ‘true’ in om geen meldingen te krijgen bij het maken of verbreken van een verbinding met een VPN.
11.
Suppress networks available notifications
2013-03-14
Meldingen over beschikbare draadloze netwerken onderdrukken
12.
Set this to true to disable notifications when Wi-Fi networks are available.
2013-03-14
Stel dit in op ‘true’ om geen meldingen te krijgen wanneer er draadloze netwerken beschikbaar zijn.
16.
Set to true to disable creation of adhoc networks when using the applet.
2013-03-14
Stel dit in op ‘true’ in om te zorgen dat er geen ad hoc netwerken aangemaakt kunnen worden bij gebruik van de toepassing.
19.
Ignore CA certificate
2013-03-14
CA-certificaat negeren
20.
Set this to true to disable warnings about CA certificates in EAP authentication.
2013-03-14
Stel dit op ‘true’ in om waarschuwingen over CA-certificaten in EAP-authenticatie te onderdrukken.
21.
Set this to true to disable warnings about CA certificates in phase 2 of EAP authentication.
2013-03-14
Stel dit op ‘true’ in om waarschuwingen over CA-certificaten in fase 2 van EAP-authenticatie te onderdrukken.
33.
802.1X authentication
2013-03-14
802.1X-authenticatie
39.
Failed to add/activate connection
2013-03-14
Toevoegen/activeren van de verbinding is mislukt
42.
Device disconnect failed
2013-03-14
Het verbreken van de verbinding met apparaat is mislukt
43.
Disconnect failure
2013-03-14
Verbinding verbreken mislukt
44.
Connection activation failed
2013-03-14
Verbinding activeren mislukt
56.
VPN connection has been successfully established. %s
2013-03-14
VPN-verbinding is met succes opgebouwd. %s
57.
VPN connection has been successfully established.
2013-03-14
VPN-verbinding is met succes opgebouwd.
74.
Enable _Wi-Fi
2013-03-14
_Draadloos netwerk inschakelen
97.
Wrong PUK code; please contact your provider.
2013-03-14
Verkeerde PUK-code; neem contact op met uw telefoonmaatschappij.
98.
Wrong PIN code; please contact your provider.
2013-03-14
Verkeerde pincode; neem contact op met uw telefoonmaatschappij.
105.
You are now connected to the Mobile Broadband network.
2013-03-14
U bent nu verbonden met het mobielbreedbandnetwerk.
106.
Mobile Broadband network.
2013-03-14
Mobielbreedbandnetwerk.
108.
You are now registered on a roaming network.
2013-03-14
U bent nu geregistreerd bij een netwerk voor roaming.
115.
Ethernet Networks (%s)
2013-03-14
Bekabelde netwerken (%s)
116.
Ethernet Network (%s)
2013-03-14
Bekabeld netwerk (%s)
117.
Ethernet Networks
2013-03-14
Bekabelde netwerken
118.
Ethernet Network
2013-03-14
Bekabeld netwerk
119.
You are now connected to the ethernet network.
2013-03-14
U bent nu verbonden met het bekabeld netwerk.
130.
Failed to add new connection
2013-03-14
Toevoegen van nieuwe verbinding mislukt
135.
Wi-Fi is disabled
2013-03-14
Draadloos netwerk is uitgeschakeld
136.
Wi-Fi is disabled by hardware switch
2013-03-14
Draadloos netwerk is met de fysieke schakelaar uitgeschakeld
139.
Use the network menu to connect to a Wi-Fi network
2013-03-14
Gebruik het netwerkmenu om verbinding te maken met een draadloos netwerk
147.
Failed to activate connection
2013-03-14
Activeren van verbinding mislukt
212.
_Use this connection only for resources on its network
2013-03-14
_Deze verbinding alleen gebruiken voor bronnen op haar netwerk
215.
Choose a Connection Type
2013-03-14
Een verbindingstype kiezen
216.
Select the type of connection you wish to create. If you are creating a VPN, and the VPN connection you wish to create does not appear in the list, you may not have the correct VPN plugin installed.
2013-03-14
Selecteer het type verbinding dat u wenst aan te maken. Wanneer u een VPN aanmaakt en de VPN-verbinding die u wilt niet in de lijst voorkomt dan is de juiste VPN-plugin mogelijk niet geïnstalleerd.
218.
Active backup
2013-03-14
Actieve achtervang
220.
Broadcast
2013-03-14
Broadcast
222.
Adaptive transmit load balancing
2013-03-14
Adaptieve loadbalancing voor zenden
223.
Adaptive load balancing
2013-03-14
Adaptieve loadbalancing
226.
Bonded _connections:
2013-03-14
Ge_bundelde verbindingen:
229.
Monitoring _frequency:
2013-03-14
Observatie_frequentie:
231.
_Interface name:
2013-03-14
_Interfacenaam:
232.
_Link Monitoring:
2013-03-14
Verbindings_observatie:
233.
ARP _targets:
2013-03-14
ARP-_doelen:
234.
An IP address, or a comma-separated list of IP addresses, to look for when checking the link status.
2013-03-14
Een IP-adres of een kommagescheiden lijst van IP-adressen om naar te zoeken bij het controleren van de verbindingsstatus.
235.
Link _up delay:
2013-03-14
Vertraging verbinding a_ctiveren:
236.
Link _down delay:
2013-03-14
Vertraging verbinding _neerleggen:
241.
Path _cost:
2013-03-14
Pad_kosten:
243.
_Hairpin mode:
2013-03-14
_Haarspeldmodus: