Translations by Hannie Dumoleyn

Hannie Dumoleyn has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 578 results
6.
Set this to true to disable notifications when connecting to a network.
2016-03-25
Stel dit in op ‘true’ om geen meldingen te krijgen bij het verbinden met een netwerk.
8.
Set this to true to disable notifications when disconnecting from a network.
2016-03-25
Stel dit in op ‘true’ om geen meldingen te krijgen bij het verbreken van een verbinding met een netwerk.
10.
Set this to true to disable notifications when connecting to or disconnecting from a VPN.
2015-04-19
Stel dit in op ‘true’ om geen meldingen te krijgen bij het maken of verbreken van een verbinding met een VPN.
12.
Set this to true to disable notifications when Wi-Fi networks are available.
2016-04-01
Stel dit in op ‘true’ om geen meldingen te krijgen wanneer er wifi-netwerken beschikbaar zijn.
15.
Disable WiFi Create
2018-03-15
Wifi-aanmaken uitschakelen
16.
Set to true to disable creation of adhoc networks when using the applet.
2013-09-25
Stel dit in op ‘true’ om te zorgen dat er geen ad-hocnetwerken aangemaakt kunnen worden bij gebruik van de toepassing.
18.
Set to FALSE to disable displaying the applet in the notification area.
2018-04-21
Stel dit in op FALSE om het weergeven van het programmaatje in het mededelingengebied uit te schakelen.
20.
Set this to true to disable warnings about CA certificates in EAP authentication.
2016-03-26
Stel dit in op ‘true’ om waarschuwingen over CA-certificaten in EAP-authenticatie te onderdrukken.
2016-03-25
Stel dit in op ‘true’ om waarschuwingen over CA-certificaten in EAP-authenticatie uit te schakelen.
21.
Set this to true to disable warnings about CA certificates in phase 2 of EAP authentication.
2013-09-25
Stel dit in op ‘true’ om waarschuwingen over CA-certificaten in fase 2 van EAP-authenticatie uit te schakelen.
22.
NetworkManager
2016-04-01
NetworkManager
23.
NetworkManager connection editor
2017-10-20
Netwerkbeheer verbindingseditor
24.
NetworkManager is a system service for managing and configuring your network connections and devices.
2018-04-21
Netwerkbeheer is een systeemdienst voor het beheren en configureren van uw netwerkverbindingen en -apparaten.
2017-10-20
Netwerkbeheer is een systeemdienst voor het beheren en configureren van uw netwerkverbindingen en apparaten.
2016-04-01
NetworkManager is een systeemdienst voor het beheren en configureren van uw netwerkverbindingen en apparaten.
25.
The nm-connection-editor program works with NetworkManager to create and edit existing connection profiles for NetworkManager.
2017-10-20
Het programma nm-connection-editor werkt met Netwerkbeheer om bestaande verbindingsprofielen voor Netwerkbeheer aan te maken en te bewerken.
2016-04-01
Het programma nm-connection-editor werkt met NetworkManager om bestaande verbindingsprofielen voor NetworkManager aan te maken en te bewerken.
26.
The NetworkManager Developers
2017-10-20
De Netwerkbeheer-ontwikkelaars
27.
object class '%s' has no property named '%s'
2017-10-20
objectklasse ‘%s’ heeft geen eigenschap met de naam ‘%s’
28.
property '%s' of object class '%s' is not writable
2017-10-20
eigenschap ‘%s’ van objectklasse ‘%s’ is niet beschrijfbaar
29.
construct property "%s" for object '%s' can't be set after construction
2017-10-20
bouweigenschap ‘%s’ voor object ‘%s’ kan niet worden ingesteld na de bouw
30.
'%s::%s' is not a valid property name; '%s' is not a GObject subtype
2017-10-20
‘%s::%s’ is geen geldige eigenschapnaam; ‘%s’ is niet van het subtype GObject
31.
unable to set property '%s' of type '%s' from value of type '%s'
2017-10-20
instellen van eigenschap ‘%s’ type ‘%s’ van waarde van type ‘%s’ is niet mogelijk
32.
value "%s" of type '%s' is invalid or out of range for property '%s' of type '%s'
2017-10-20
waarde ‘%s’ van type ‘%s’ is ongeldig of buiten bereik voor eigenschap ‘%s’ type ‘%s’
34.
_Cancel
2016-04-01
_Annuleren
45.
Don’t show this message again
2017-10-20
Dit bericht niet meer tonen
46.
The VPN connection “%s” disconnected because the network connection was interrupted.
2017-10-20
De verbinding met het VPN-netwerk ‘%s’ is verbroken omdat de netwerkverbinding werd onderbroken.
47.
The VPN connection “%s” failed because the network connection was interrupted.
2017-10-20
De verbinding met het VPN-netwerk ‘%s’ is mislukt omdat de netwerkverbinding werd onderbroken.
48.
The VPN connection “%s” failed because the VPN service stopped unexpectedly.
2017-10-20
De verbinding met het VPN-netwerk ‘%s’ is mislukt omdat de VPN-service onverwacht gestopt is.
49.
The VPN connection “%s” failed because the VPN service returned invalid configuration.
2017-10-20
De verbinding met het VPN-netwerk ‘%s’ is mislukt omdat de VPN-service een ongeldige configuratie teruggaf.
50.
The VPN connection “%s” failed because the connection attempt timed out.
2017-10-20
De verbinding met het VPN-netwerk ‘%s’ is mislukt omdat de verbindingspoging de tijdslimiet heeft overschreden.
51.
The VPN connection “%s” failed because the VPN service did not start in time.
2017-10-20
De verbinding met het VPN-netwerk ‘%s’ is mislukt omdat de VPN-service niet tijdig gestart werd.
52.
The VPN connection “%s” failed because the VPN service failed to start.
2017-10-20
De verbinding met het VPN-netwerk ‘%s’ is mislukt omdat de VPN-service niet opgestart kon worden.
53.
The VPN connection “%s” failed because there were no valid VPN secrets.
2017-10-20
De verbinding met het VPN-netwerk ‘%s’ is mislukt omdat er geen geldige VPN-geheimen waren.
54.
The VPN connection “%s” failed because of invalid VPN secrets.
2017-10-20
De verbinding met het VPN-netwerk ‘%s’ is mislukt vanwege ongeldige VPN-geheimen.
55.
The VPN connection “%s” failed.
2017-10-20
De VPN-verbinding met ‘%s’ is mislukt.
60.
The VPN connection “%s” failed because the VPN service failed to start. %s
2017-10-20
De verbinding met het VPN-netwerk ‘%s’ is mislukt omdat de VPN-dienst niet opgestart kon worden. %s
61.
The VPN connection “%s” failed to start. %s
2017-10-20
De verbinding met het VPN-netwerk ‘%s’ kon niet opstarten. %s
69.
_Configure VPN…
2017-10-20
VPN _configureren…
70.
_Add a VPN connection…
2017-10-20
Een _VPN-verbinding toevoegen…
71.
NetworkManager is not running…
2017-10-20
Netwerkbeheer draait niet…
74.
Enable _Wi-Fi
2016-04-01
_Wifi inschakelen
2016-03-25
_WiFi inschakelen
78.
Edit Connections…
2017-10-20
Verbindingen bewerken…
86.
You are now connected to “%s”.
2017-10-20
U bent nu verbonden met ‘%s’.
87.
Preparing network connection “%s”…
2017-10-20
Netwerkverbinding ‘%s’ aan het voorbereiden…
88.
User authentication required for network connection “%s”…
2017-10-20
Gebruikersauthenticatie vereist voor netwerkverbinding ‘%s’…
89.
Requesting a network address for “%s”…
2017-10-20
Er wordt een netwerkadres aangevraagd voor ‘%s’…
90.
Network connection “%s” active
2017-10-20
Netwerkverbinding ‘%s’ is actief
91.
Starting VPN connection “%s”…
2017-10-20
Bezig met starten van VPN-verbinding ‘%s’…