Translations by Pjotr12345

Pjotr12345 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 330 results
6.
Set this to true to disable notifications when connecting to a network.
2012-09-21
Zet dit op 'waar' om meldingen uit te schakelen bij het verbinden met een netwerk.
8.
Set this to true to disable notifications when disconnecting from a network.
2012-09-21
Zet dit op 'waar' om meldingen uit te schakelen bij het verbreken van een netwerkverbinding.
9.
Disable VPN notifications
2012-09-21
Schakel VPN-meldingen uit
10.
Set this to true to disable notifications when connecting to or disconnecting from a VPN.
2012-09-21
Zet dit op 'waar' om meldingen uit te schakelen bij het verbinden met een VPN of het verbreken van zo'n verbinding.
12.
Set this to true to disable notifications when Wi-Fi networks are available.
2013-03-05
Stel dit in op 'waar' om meldingen uit te schakelen wanneer er draadloze netwerken beschikbaar zijn.
15.
Disable WiFi Create
2013-03-23
Schakel WiFi-aanmaken uit
16.
Set to true to disable creation of adhoc networks when using the applet.
2013-03-23
Stel dit in op ‘true’ in om te zorgen dat er geen ad-hocnetwerken aangemaakt kunnen worden bij gebruik van de toepassing.
2012-09-21
Zet dit op 'waar' om het aanmaken van ad-hocnetwerken uit te schakelen bij het gebruik van het programmaatje.
17.
Show the applet in notification area
2012-03-28
Toon het programmaatje in het mededelingengebied
18.
Set to FALSE to disable displaying the applet in the notification area.
2012-03-28
Stel dit in op FALSE om het weergeven van het programmaatje in het mededelingengebied, uit te schakelen.
19.
Ignore CA certificate
2012-09-21
Negeer CA-certificaat
20.
Set this to true to disable warnings about CA certificates in EAP authentication.
2013-03-23
Stel dit in op ‘true’ in om waarschuwingen over CA-certificaten in EAP-authenticatie uit te schakelen.
2012-09-21
Zet dit op 'waar' om waarschuwingen uit te schakelen over CA-certificaten bij EAP-authenticatie.
21.
Set this to true to disable warnings about CA certificates in phase 2 of EAP authentication.
2013-03-23
Stel dit in op ‘true’ in om waarschuwingen over CA-certificaten in fase 2 van EAP-authenticatie uit te schakelen.
2012-09-21
Zet dit op 'waar' om waarschuwingen uit te schakelen inzake CA-certificaten in fase 2 van EAP-authenticatie.
22.
NetworkManager
2016-03-16
Netwerkbeheer
24.
NetworkManager is a system service for managing and configuring your network connections and devices.
2016-03-16
Netwerkbeheer is een systeemdienst voor het beheren en instellen van uw netwerkverbindingen en netwerkapparaten.
25.
The nm-connection-editor program works with NetworkManager to create and edit existing connection profiles for NetworkManager.
2016-03-16
Het programma nm-connection-editor werkt met Netwerkbeheer om verbindingsprofielen voor Netwerkbeheer te maken en te bewerken.
33.
802.1X authentication
2013-03-05
Authenticatie voor 802.1X
37.
ad-hoc
2012-03-28
ad hoc
38.
secure.
2012-03-28
veilig.
39.
Failed to add/activate connection
2012-09-21
Kon geen verbinding toevoegen/activeren
40.
Unknown error
2012-09-21
Onbekende fout
41.
Connection failure
2012-09-21
Verbindingsfout
42.
Device disconnect failed
2013-03-23
Verbreken van verbinding met apparaat is mislukt
2012-09-21
Ontkoppelen van apparaat mislukt
43.
Disconnect failure
2012-09-21
Ontkoppeling mislukt
44.
Connection activation failed
2012-09-21
Activatie van verbinding mislukt
56.
VPN connection has been successfully established. %s
2012-09-21
VPN-verbinding is met succes tot stand gebracht. %s
57.
VPN connection has been successfully established.
2012-09-21
VPN-verbinding is met succes tot stand gebracht.
72.
Networking disabled
2012-03-28
Netwerken is uitgeschakeld
73.
Enable _Networking
2012-03-28
_Netwerken inschakelen
74.
Enable _Wi-Fi
2013-03-23
Schakel _WiFi in
2013-03-05
Draadloze netwerkkaart inschakelen
2013-03-05
Draadloos (Wi-Fi) inschakelen
79.
_About
2012-03-28
Over
80.
Disconnected - you are now offline
2012-03-28
Verbinding verbroken - u bent nu niet verbonden met het internet
82.
Don't show this message again
2012-03-28
Toon dit bericht niet opnieuw
84.
Ethernet network
2013-03-10
Ethernet-netwerk
85.
Modem network
2012-03-28
Modemnetwerk
96.
NetworkManager Applet
2012-03-28
Netwerkbeheerapplet
97.
Wrong PUK code; please contact your provider.
2012-03-28
Verkeerde PUK-code; neem a.u.b. contact op met uw telefoonmaatschappij.
98.
Wrong PIN code; please contact your provider.
2012-03-28
Verkeerde pincode; neem a.u.b. contact op met uw telefoonmaatschappij.
104.
Connection Established
2012-04-14
Verbinding tot stand gebracht
2012-03-28
Verbinding totstandgebracht
105.
You are now connected to the Mobile Broadband network.
2013-03-05
U bent nu verbonden met het mobiele breedbandnetwerk.
106.
Mobile Broadband network.
2013-03-05
Mobiel breedbandnetwerk.
107.
You are now registered on the home network.
2012-03-28
U bent nu geregistreerd bij het thuisnetwerk.
108.
You are now registered on a roaming network.
2012-03-30
U bent nu geregistreerd bij een netwerk voor roaming (gastgebruik).
2012-03-28
U bent nu geregistreerd bij een gastgebruiknetwerk.