Translations by Baris Cicek

Baris Cicek has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 382 results
3.
Nautilus
2005-11-09
Nautilus
13.
Always use the location entry, instead of the pathbar
2005-11-09
Yol çubuğu yerine her zaman konum girişini kullan
14.
If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual input entry for the location toolbar, instead of the pathbar.
2005-11-09
Eğer seçiliyse, Nautilüş tarayıcı pencereleri her zaman yol çubuğu yerine konum araç çubğu için metinsel girişi kullanır.
24.
If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to delete files, or empty the Trash.
2008-03-11
Eğer seçiliyse, Nautilus bir dosyayı silerken ya da Çöp'u boşaltırken onay için size soracaktır.
25.
When to show number of items in a folder
2005-11-09
Bir klasördeki öğe sayısının gösterilmesi
27.
Type of click used to launch/open files
2005-11-09
Dosyaları açma/başlatma için kullanılan tıklama yöntemi
29.
What to do with executable text files when activated
2005-11-09
Çalıştırılabilir dosyalar etkinleştirildiği zaman yapılacak işlem
43.
Maximum image size for thumbnailing
2005-11-09
Örneklenecek olan resmin azami büyüklüğü
45.
Default sort order
2005-11-09
Öntanımlı sıralama düzeni
47.
Reverse sort order in new windows
2005-11-09
Yeni pencerelerde ters sıralama düzeni
49.
Default folder viewer
2005-11-09
Öntanımlı klasör görüntüleyici
51.
Whether to show hidden files
2005-11-09
Gizli dosyaların gösterilmesi
65.
List of possible captions on icons
2005-11-09
Simgelerin üzerindeki olası yazılar
67.
Default icon zoom level
2005-11-09
Öntanımlı simge yaklaştırma seviyesi
68.
Default zoom level used by the icon view.
2008-01-15
Simge görünümünün kullanacağu öntanımlı yaklaştırma seviyesi.
69.
Default Thumbnail Icon Size
2008-03-11
Öntanımlı Örnek Resim Simge Boyutu
71.
Text Ellipsis Limit
2008-09-30
Metin Kısaltma Sınırı
73.
Default list zoom level
2008-01-15
Öntanımlı liste yaklaştırma seviyesi
74.
Default zoom level used by the list view.
2005-11-09
Simge görünümünün kullanacağu öntanımlı yaklaştırma seviyesi.
75.
Default list of columns visible in the list view
2005-11-09
Liste görünümünde görünür olan öntanımlı sütun listesi
76.
Default list of columns visible in the list view.
2005-11-09
Liste görünümünde görünür olan öntanımlı sütun listesi.
77.
Default column order in the list view
2005-11-09
Liste görünümünde öntanımlı sütun sırası
78.
Default column order in the list view.
2005-11-09
Liste görünümünde öntanımlı sütun sırası.
82.
Desktop font
2005-11-09
Masaüstü yazıtipi
83.
The font description used for the icons on the desktop.
2005-11-09
Masaüstündeki simgelerde kullanılan yazıtipi açıklaması.
84.
Home icon visible on desktop
2008-01-15
Ev simgesi masaüstünde görünür
85.
If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on the desktop.
2008-01-15
Eğer bu seçiliyse, ev klasörüne olan simge bağı masaüstüne konacak.
86.
Trash icon visible on desktop
2005-11-09
Çöp kutusu masaüstünde görüntülensin
88.
Show mounted volumes on the desktop
2008-01-15
Bağlanmış sistemleri masaüstünde göster
2008-01-15
Bağlanmış sistemleri masaüstünde göster
2008-01-15
Bağlanmış sistemleri masaüstünde göster
2005-11-09
Bağlanmış sistemleri masaüstünde göster
89.
If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the desktop.
2009-09-07
Eğer seçiliyse, bağlanmış birimlere ait olan simgeler masaüstüne konacak.
2005-11-09
Eğer seçiliyse, bağlanmış sistemlere ait olan simglere masaüstüne konacak.
2005-11-09
Eğer seçiliyse, bağlanmış sistemlere ait olan simglere masaüstüne konacak.
2005-11-09
Eğer seçiliyse, bağlanmış sistemlere ait olan simglere masaüstüne konacak.
2005-11-09
Eğer seçiliyse, bağlanmış sistemlere ait olan simglere masaüstüne konacak.
90.
Network Servers icon visible on the desktop
2008-01-15
Ağ Sunucuları simgesi masaüstünde görünür
91.
If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be put on the desktop.
2006-08-23
Eğer seçiliyse, Ağ Sunucuları görünümüne bağlanan bir simge masaüstüne yerleştirilecek.
93.
Desktop home icon name
2005-11-09
Masaüstü ev simgesi adı
94.
This name can be set if you want a custom name for the home icon on the desktop.
2008-01-15
Masaüstündeki ev simgesi için özel bir isim vermek istiyorsanız buradan tanımlayın.
99.
Network servers icon name
2008-03-11
Ağ sunucuları simge ismi
100.
This name can be set if you want a custom name for the network servers icon on the desktop.
2008-03-11
Masaüstündeki ağ sunucuları simgesi için özel bir isim vermek istiyorsanız buradan tanımlayın.
101.
An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will not exceed the given number of lines. If the number is 0 or smaller, no limit is imposed on the number of displayed lines.
2008-09-30
Masaüstünde çok uzun dosya isimlerinin kısaltılmasının nasıl yapılabileceğini belirten bir tam sayı. Eğer sayı 0'dan büyükse, dosya ismi girilen sayı kadar satırı geçemez. Eğer sayı 0'dan küçükse, gösterilen satır sınırı uygulanmaz.
108.
Width of the side pane
2005-11-09
Yan panelin genişliği
109.
The default width of the side pane in new windows.
2005-11-09
Yeni pencerelerdeki yan panelin genişliği.
110.
Show location bar in new windows
2005-11-09
Yeni pencerelerde konum çubuğunu göster
111.
If set to true, newly opened windows will have the location bar visible.
2005-11-09
Eğer seçiliyse, yeni açılan pencerelerin konum çubukları görünür halde olur.
112.
Show side pane in new windows
2005-11-09
Yeni pencerelerde yan paneli göster
113.
If set to true, newly opened windows will have the side pane visible.
2005-11-09
Eğer seçiliyse, yeni açılan pencerelerin yan paneli görüntülenecektir.