Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 189 results
4.
Access and organize files
Utforsk og organiser filer
Translated by Åka Sikrom on 2014-05-25
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Aksesser og organiser filer
Suggested by Kjartan Maraas on 2011-05-18
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:7 data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:4
5.
Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and browsing your file system.
Nautilus, også kjent som Filer, er forvalgt filbehandler for GNOME-skrivebordet. Det gir deg en enkel og integrert måte å håndtere filer og filsystemet på.
Translated by Kjartan Maraas on 2015-12-15
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Nautilus, også kjent som Filer, er forvalgt filhåndterer for GNOME skrivebordet. Det gir deg en enkel og integrert måte å håndtere filer og filsystemet.
Suggested by Kjartan Maraas on 2014-02-20
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:9
6.
Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can search and manage your files and folders, both locally and on a network, read and write data to and from removable media, run scripts, and launch applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its functions can be extended with plugins and scripts.
Nautilus støtter alle grunnleggende funksjoner i en filbehandler og mer. Den kan finne og håndtere filer og mapper, både lokalt og på nettverket, lese og skrive data fra eksterne medier samt kjøre skript og starte programmer. Den har tre visninger: Ikonrutenett, ikonliste og treliste. Funksjonaliteten kan utvides med tillegg og skript.
Translated by Åka Sikrom on 2015-01-06
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Nautilus støtter alle grunnleggende funksjoner i en filhåndterer og mer. Den kan søke og håndtere filer og mapper, både lokalt og på nettverket, lese og skrive data fra eksterne medier samt kjøre skript og starte programmer. Den har tre visninger: Ikonrutenett, ikonliste og treliste. Funksjonaliteten kan utvides med tillegg og skript.
Suggested by Kjartan Maraas on 2014-02-20
Located in data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:13
14.
If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual input entry for the location toolbar, instead of the pathbar.
Hvis nøkkelen settes til «true», bruker Nautilus leservinduer alltid et tekstfelt som adressefelt i stedet for stilinja.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Hvis nøkkelen settes til «true», bruker Nautilus leservinduer alltid et tekstfelt som adressefelt i stedet for stilinjen.
Suggested by Åka Sikrom on 2015-01-06
Suggestions:
Dersom sann vil Nautilus lesarvindauge alltid bruka eit tekstfelt til adressefelt i staden for stilinja.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Bionic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-05-18
Viss nøkkelen setjes til «true» vil Nautilus lesarvindauge alltid bruka eit tekstfelt til adressefelt i staden for stilinja.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Bionic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2010-09-10
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:87
24.
If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to delete files, or empty the Trash.
Nautilus spør om bekreftelse ved sletting av filer eller tømming av papirkurven hvis verdien er positiv («true»).
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Nautilus spør om bekreftelse ved sletting av filer eller tømming av papirkurven hvis verdien er «true».
Suggested by Åka Sikrom on 2014-11-26
Suggestions:
Dersom sett til «true», vil Nautilus be om stadfesting når du prøver å slette filer eller tømme papirkorga.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Bionic package "nautilus" by Andreas N. on 2012-01-31
Nautilus spør om bekreftelse ved sletting av filer eller tømming av papirkorga viss sett til «true».
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Bionic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2010-09-10
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:112
25.
When to show number of items in a folder
Bestemmer når antall elementer i en mappe skal vises
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-05-05
In upstream:
Bestemmer når antall oppføringer i en mappe skal vises
Suggested by Kjartan Maraas on 2005-11-09
Suggestions:
Om talet på element i ei mappe skal visast
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Bionic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2005-11-09
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:117
29.
What to do with executable text files when activated
Hva som skal gjøres med kjørbare tekstfiler når du trykker på dem
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Hva som skal gjøres med kjørbare tekstfiler når de trykkes på
Suggested by Åka Sikrom on 2015-01-06
Suggestions:
Kva som skal gjerast med køyrbare tekstfiler som vert aktiverte
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Bionic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2005-11-09
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
41.
When to show thumbnails of files
Når Nautilus skal vise filminiatyrer
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Når filminiatyrer skal vises
Suggested by Åka Sikrom on 2015-01-06
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:158
43.
Maximum image size for thumbnailing
Maksimal miniatyrbildestørrelse
Translated by Åka Sikrom on 2015-01-06
Reviewed by Åka Sikrom on 2016-03-01
In upstream:
Maksimal bildestørrelse for miniatyrer
Suggested by Kjartan Maraas on 2005-11-09
Suggestions:
Største biletestorleik for miniatyrar
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Bionic package "nautilus" by Åsmund Steen Skjæveland on 2005-11-09
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:163
56.
If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as a command line for bulk renaming. Bulk rename applications can register themselves in this key by setting the key to a space-separated string of their executable name and any command line options. If the executable name is not set to a full path, it will be searched for in the search path.
Hvis dette er valgt, brukes adressen til valgte filer på en kommandolinje for buntvis navnendring av filer. Programmer som endrer filnavn buntvis kan registrere seg i denne nøkkelen ved å legge inn aktuelle kjørbare filnavn og evt. kommandolinjevalg, adskilt med mellomrom. Hvis aktuelt navn på kjørbar fil ikke er en fullstendig filsti, blir fila søkt etter i gjeldende søkesti.
Translated by Åka Sikrom on 2015-02-05
Reviewed by Åka Sikrom on 2015-12-18
In upstream:
Hvis dette er valgt, brukes adressen til valgte filer på en kommandolinje for buntvis navnendring av filer. Programmer som endrer filnavn buntvis kan registrere seg i denne nøkkelen ved å legge inn aktuelle kjørbare filnavn og evt. kommandolinjevalg, adskilt med mellomrom. Hvis aktuelt navn på kjørbar fil ikke er en fullstendig filsti, blir filen søkt etter i gjeldende søkesti.
Suggested by Åka Sikrom on 2015-01-06
Suggestions:
Dersom valt, vil Nautilus leggja til adressene til valde filer og handsama resultatet som ein kommando for mengdeendring av filnamn. Program for mengdeendring av filnamn kan registrera seg sjølve i denne nøkkelen, ved å oppføra denne nøkkelen som ein mellomromsdelt tekst med det køyrbare namnet og eventuelle kommandoalternativ. Dersom det køyrbare namnet ikkje er ein full stig, vil det verta søkt etter i søkjestigen.
Norwegian Nynorsk nautilus in Ubuntu Bionic package "nautilus" by Andreas N. on 2011-10-28
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:203
110 of 189 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Almanildo, Anders Bondehagen, Daniel Halvorsen, Kjartan Maraas, Kjetil Birkeland Moe, Mathias Bynke, Morten, OHV, Åka Sikrom.