Browsing Finnish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Finnish guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

2130 of 1119 results
21.
Whether to show context menu items to create links from copied or selected files
Näytetäänkö kontekstivalikossa kohta, jolla voidaan luoda linkkejä kopioiduista tai valituista tiedostoista
Translated by emp on 2019-04-07
Reviewed by Ari Ervasti on 2019-07-03
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:108
22.
If set to true, then Nautilus will show context menu items to create links from the copied or selected files.
Jos asetettu päälle, niin Nautilus näyttää kontekstivalikkokohdan, jolla voidaan luoda linkkejä kopioiduista tai valituista tiedostoista.
Translated by emp on 2019-04-07
Reviewed by Ari Ervasti on 2019-07-03
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:109
23.
Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying the Trash
Kysytäänkö vahvistusta, kun tiedostoja poistetaan tai roskakoria tyhjennetään
Translated by Jiri Grönroos on 2019-09-11
Reviewed by Timo Jyrinki on 2020-02-20
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:113
24.
If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to delete files, or empty the Trash.
Jos tosi, Nautilus kysyy varmistusta kun siirrät tiedostoja roskakoriin tai tyhjennät roskakorin.
Translated by Ilkka Tuohela on 2007-08-15
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:112
25.
When to show number of items in a folder
Milloin kansion sisältämien kohteiden määrä näkyy
Translated and reviewed by Ilkka Tuohela on 2005-11-09
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:117
26.
Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to “always” then always show item counts, even if the folder is on a remote server. If set to “local-only” then only show counts for local file systems. If set to “never” then never bother to compute item counts.
Nopeuden tasapaino, kun näytetään kansiossa olevien kohteiden määrä. Jos asetuksena on "aina", näytä aina kohteiden määrä, vaikka kansio on etäpalvelimessa. Jos asetus on “vain paikallinen”, näytetään vain paikallisten tiedostojärjestelmien lukumäärät. Jos asetuksena on "ei koskaan", älä koskaan vaivaudu laskemaan kohteita.
Translated and reviewed by Ari Ervasti on 2019-04-04
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:120
27.
Type of click used to launch/open files
Tiedostojen käynnistämiseen tai avaamiseen käytettävä napsautustapa
Translated and reviewed by Ilkka Tuohela on 2005-11-09
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:122
28.
Possible values are “single” to launch files on a single click, or “double” to launch them on a double click.
Mahdolliset arvot ovat "yksittäinen", kun haluat käynnistää tiedostoja yhdellä napsautuksella tai "tupla" käyttäen niitä kaksoisnapsauttamalla.
Translated by Kimmo Kujansuu on 2019-03-27
Reviewed by Ari Ervasti on 2019-07-03
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:125
29.
What to do with executable text files when activated
Mitä tehdä suoritettavilla tekstitiedostoilla kun ne aktivoidaan
Translated and reviewed by Ilkka Tuohela on 2005-11-09
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
30.
What to do with executable text files when they are activated (single or double clicked). Possible values are “launch” to launch them as programs, “ask” to ask what to do via a dialog, and “display” to display them as text files.
Mitä tehdä suoritettavien tekstitiedostojen kanssa, kun ne aktivoidaan (yksittäinen tai tuplanapsautus). Mahdolliset arvot ovat "käynnistys", joka käynnistää ne ohjelmina, "kysy" kysyy, dialogin kautta mitä tehdään ja "näyttö" näyttää ne tekstitiedostoina.
Translated and reviewed by Ari Ervasti on 2019-07-03
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:130
2130 of 1119 results

This translation is managed by Ubuntu Finnish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aleksi Kinnunen, Ari Ervasti, Didier Roche, Elias Julkunen, Harri, Ilkka Tuohela, Ilkka Tuohela, Jani Uusitalo, Jiri Grönroos, Jiri Grönroos, Juhani Numminen, Kimmo Kujansuu, Lasse Liehu, Mikko Heikkilä, Risto H. Kurppa, Timo Jyrinki, Tommi Saira, Tommi Vainikainen, Ville-Pekka Vainio, emp.