Translations by Tommi Vainikainen

Tommi Vainikainen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
55.
Bulk rename utility
2011-09-26
Joukoittainen uudelleennimeämistyökalu
56.
If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as a command line for bulk renaming. Bulk rename applications can register themselves in this key by setting the key to a space-separated string of their executable name and any command line options. If the executable name is not set to a full path, it will be searched for in the search path.
2011-09-26
Jos tosi, Nautilus lisää valittujen tiedostojen URIt ja käsittelee tulosta komentorivinä joukoittaiseen uudelleennimeämiseen. Joukoittaiset uudelleennimeämissovellukset voivat rekistöityä tähän avaimeen asettamalla avaimen arvoksi välilyönnein erotellun merkijono sovelluksen ajotiedoston ja mahdolliset komentorivivalitsimet. Mikäli ajotiedostona ei ole täydellinen polku, ajotiedostoa etsitään hakupolusta.
102.
Fade the background on change
2011-09-26
Häivytä taustakuva vaihdettaessa
103.
If set to true, then Nautilus will use a fade effect to change the desktop background.
2011-09-26
Jos tosi, Nautilus vaihtaa työpöydän taustan häivytysefektillä.
105.
A string containing the saved geometry and coordinates string for navigation windows.
2011-09-26
Selausikkunoiden tallennetun geometrian ja koordinaatit sisältä merkkijono.
107.
Whether the navigation window should be maximized by default.
2011-09-26
Suurennetaanko selausikkuna oletusarvoisesti.